Picture Style-registrering

Du kan vælge en standard-Picture Style som [Portræt] eller [Landskab], justere den efter behov og registrere den under [Brugerdef. 1] – [Brugerdef. 3]. Det er nyttigt, når du opretter flere Picture Styles med forskellige indstillinger.

De Picture Styles, du allerede har registreret på kameraet ved hjælp af EOS Utility (EOS-software, ), kan også redigeres her.

 1. Vælg [Optagelse: Picture Style].

 2. Vælg et brugerdefineret stilnummer.

  • Vælg et nummer mellem [Brugerdef. 1] til [Brugerdef. 3], og tryk derefter på knappen INFO.
 3. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.

  • Med [Picture Style] valgt skal du trykke på knappen Quick Control-/SET-knap.
 4. Vælg en standard-Picture Style.

  • Vælg standard-Picture Stylen.
  • Vælg også styles på denne måde, når du justerer de styles, der er registreret på kameraet, med EOS Utility (EOS-software).
 5. Vælg en indstilling.

 6. Indstil effektniveauet.

  • Tryk på knappen MENU for at gemme den justerede indstilling, og gå tilbage til skærmen til valg af Picture Style.

   Standard-Picture Style vises til højre for [Brugerdef. *].

   Blå style-navne angiver, at du har ændret indstillingerne i forhold til standardværdierne.

Forholdsregler

 • Hvis der allerede er registreret en Picture Style under [Brugerdef. *], vil ændring af standard-Picture Style slette parameterindstillingerne for den registrerede brugerdefinerede Picture Style.
 • Indstillingerne for [Brugerdef. *] nulstilles, når [Basisindst.] i [Indstilling: Nulstil kamera] () udføres.

Bemærk

 • Hvis du vil optage med en registreret Picture Style, skal du vælge den registrerede [Brugerdef. *] og derefter optage.
 • Se i EOS Utility Instruktionsmanual vedrørende proceduren for at registrere en Picture Style-fil til kameraet ().