Introduktionsvejledning

 1. Indsæt batteriet ().

  • Oplad batteriet ved køb for at tage produktet () i brug.
 2. Indsæt kortet ().

  • Sæt kortet i med etiketten mod kameraets front, indtil det klikker på plads.
 3. Montér objektivet ().

  • Justér det røde monteringsmærke på objektivet med det røde monteringsmærke på kameraet for at montere objektivet.
 4. Indstil afbryderen til ON, indstil derefter programvælgeren til Scene Intelligent Auto (, ).

  • Alle nødvendige kameraindstillinger indstilles automatisk.
  • Hvis skærm til indstilling af [Dato/Tid/Zone] vises, skal du se Dato/Tid/Zone.
 5. Fokusér på motivet ().

  • En sporingsramme [Sporingsramme] for AF vises over alle de ansigter, der registreres.
  • Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet vil nu fokusere på motivet.
  • Hvis Flash blinker på skærmen, skal du løfte den indbyggede flash manuelt.
 6. Tag billedet ().

  • Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
 7. Få vist billedet.

  • Det billede, der lige er taget, vises i ca. 2 sek. på skærmen.
  • Tryk på knappen Afspilning () for at få vist billedet igen.