Varemærker og licenser

Varemærker

 • Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.
 • Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 • App Store og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
 • Google Play og Android er varemærker tilhørende Google LLC.
 • iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.
 • QR Code er et varemærke tilhørende Denso Wave Inc.
 • SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 • HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
 • Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi Protected Setup-mærket er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 • Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Canon Inc.s side sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
 • USB Type-C™ og USB-C™ er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
 • Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

About MPEG-4 Licensing

 • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
 • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Meddelelse på engelsk som påkrævet.

Tilbehør

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales

Dette produkt er designet til at opnå optimal ydeevne, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Det anbefales derfor på det kraftigste at bruge dette produkt sammen med original tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for skade på dette produkt og/eller uheld som funktionsfejl, ildebrand osv., der forårsages af funktionsfejl i ikke-originalt Canon-tilbehør, (f.eks. lækager og/eller batteriet eksploderer). Bemærk, at reparationer, der skyldes funktionsfejl i uoriginalt tilbehør ikke dækkes af garantien ved reparationer, selvom du kan bede om sådanne reparationer på honorarbasis.

Forholdsregler

 • Batteripakke LP-E17 er kun beregnet til Canon-produkter. Brug sammen med en inkompatibel batterioplader eller et inkompatibelt produkt kan resultere i funktionsfejl og uheld, som Canon ikke kan drages til ansvar for.

Du kan finde flere oplysninger om kompatibelt tilbehør på følgende websted.