Fanemenuer: Stillbilledoptagelse

I programmer i Basiszone vises følgende skærme. Bemærk, at de tilgængelige indstillingspunkter afhænger af optagelsesmetode.