Varighed af visning

Indstil til [Lås] for at få det optagne billede vist, når har optaget, eller indstil [Fra], hvis du foretrækker, at optagelserne ikke bliver vist.

  1. Vælg [Optagelse: Visningstid].

  2. Vælg en tidsindstilling.

Bemærk

  • Når [Lås] er indstillet, vises billeder, indtil den tid, der er indstillet i [Indstilling: Energisparer] udløber.