Diasshow

Du kan afspille billederne på kortet i et automatisk slideshow.

 1. Angiv de billeder, der skal afspilles.

  • Hvis du vil afspille alle billederne på kortet, skal du gå til trin 2.
  • Hvis du vil angive de billeder, der skal afspilles i diasshowet, skal du filtrere billederne med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] ().
 2. Vælg [Afspilning: Diasshow].

 3. Angiv de ønskede indstillinger for afspilning.

  • Vælg [Indstil].
  • Indstil [Afspilningstid], [Gentag] (gentaget afspilning), og [Overgangseffekt] (effekt ved billedskift) for stillbillederne.
  • Hvis du vil afspille baggrundsmusik, skal du bruge [Baggrundsmusik] til at vælge musikken ().
  • Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på knappen MENU.

  Visningstid

  Gentag

  Overgangseffekt

  Baggrundsmusik

 4. Start diasshowet.

  • Vælg [Start].
  • Efter [Henter billede...] er blevet vist, begynder diasshowet.
 5. Afslut diasshowet.

  • For at afslutte diasshowet og vende tilbage til indstillingsskærmen skal du trykke på knappen MENU.

Bemærk

 • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at pause diasshowet. [Pause] vises øverst til venstre på skærmen under pause. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap igen for at genoptage diasshowet.
 • Under den automatiske afspilning af stillbilleder kan du trykke på knappen INFO for at skifte visningsformatet ().
 • Du kan justere lydstyrken under filmafspilning ved at trykke på tasterne Op-tast Ned-tast.
 • Du kan trykke på tasterne Venstre tastHøjre tast under automatisk afspilning, eller når afspilning er sat på pause, for at få vist et andet billede.
 • Autosluk træder ikke i kraft under automatisk afspilning.
 • Visningstiden afhænger af billedet.

Valg af baggrundsmusik

Diasshows kan afspilles med baggrundsmusik, så snart du kopierer musikken til kortet, ved hjælp af EOS Utility (EOS-software).

 1. Vælg [Baggrundsmusik].

  • Indstil [Baggrundsmusik] til [Til].
 2. Vælg baggrundsmusikken.

  • Brug tasterne Op-tastNed-tast til at vælge musikken, tryk derefter på Quick Control-/SET-knap. For [Diasshow] kan du vælge flere spor.
 3. Lyt til en prøve.

  • Tryk på knappen INFO for at høre en prøve.
  • Brug tasterne Op-tastNed-tast for at justere højttalerens lydstyrke. Tryk på knappen INFO igen for at stoppe afspilning.
  • Hvis du vil slette musikken, skal du bruge tasterne Op-tastNed-tast for at vælge den, og derefter trykke på knappen AF-punktvalg.

Bemærk

 • Du kan få instruktioner i, hvordan du kopierer baggrundsmusik til kort, ved at se i EOS Utility Instruktionsmanual.