Eksponeringslås (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, når du vil indstille fokus og eksponering separat, eller når du vil tage flere optagelser med den samme eksponeringsindstilling. Tryk på knappen AE-lås for at låse eksponeringen, og komponér, og tag billedet igen. Den er praktisk til optagelse af motiver i modlys.

 1. Fokusér på motivet.

  • Tryk udløserknappen halvt ned.
 2. Tryk på knappen AE-lås.

  • [AE-lås] vises på skærmen for at angive at eksponeringen er låst (AE-lås). For at annullere AE-lås skal du trykke på knappen AE-lås igen.
 3. Omkomponér, og tag billedet.

  • Tryk på udløserknappen.

Forholdsregler

 • Hvis [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering] () er indstillet til en anden indstilling end [Deaktivér], kan billedet stadigt se lysere ud, selv hvis reduceret eksponeringskompensation er indstillet til at gøre billeder mørkere.

Effekter af AE-lås

Målingsmetode () AF-punktvalg ()
Automatisk valg Manuelt valg
Evaluerende måling Eksponering centreret på AF-punktet i fokus er låst. Eksponering centreret på valgte AF-punkt er låst.
Partiel måling Spotmåling Centervægtet gennemsnitsmåling AE-lås anvendes i midterste AF-punkt.

Centervægtet gennemsnitsmåling er låst, når [Evaluerende måling] er indstillet, og kameraet er konfigureret til manuel fokusering ().

Bemærk

 • AE-lås er ikke muligt ved bulb-eksponeringer.