Isætning/Fjernelse af batteri og kort

Sæt en fuldt opladet batteripakke LP-E17 og kort i kameraet. De optagne billeder gemmes på kortet.

Isætning

 1. Skyd dæksellåsen til kort/batterirum, og åbn dækslet.

 2. Sæt batteriet i.

  • Indsæt med elkontakterne forrest.
  • Sæt batteriet i, så det låses på plads.
 3. Sæt kortet i.

  • Sæt kortet i med etiketten mod kameraets front, indtil det klikker på plads.

  Forholdsregler

  • Sørg for, at kortets skrivebeskyttelse (1) er skubbet op, for at det er muligt at gemme og slette.
 4. Luk dækslet.

  • Tryk på det lukkede dæksel, og skub derefter dæksellåsen til kort/batterirum i for at låse det.

Forholdsregler

 • Du kan ikke bruge andre batterier end batteripakken LP-E17.

Formatering af kortet

Hvis kortet er nyt eller tidligere er blevet formateret (initialiseret) af et andet kamera eller en anden computer, skal kortet formateres med dette kamera ().

Udtagning

 1. Skyd dæksellåsen til kort/batterirum, og åbn dækslet.

  • Indstil afbryderen til Sluk.
  • Kontrollér, at adgangsindikatoren (1) er slukket, og åbn derefter dækslet til kort/batterirum.
  • Hvis [Gemmer...] vises på skærmen, skal du lukke dækslet.
 2. Tage batteriet ud.

  • Skub batterilåsen i pilens retning, og tag batteriet ud.
  • For at undgå kortslutning skal du altid sætte det medfølgende beskyttelsesdækslet () på batteriet.
 3. Fjern kortet.

  • Skub forsigtigt kortet ind, og slip det derefter for at tage det ud.
  • Træk kortet lige ud og luk derefter dækslet.

Forholdsregler

Fjern ikke kort, straks efter at et rødt [Rød temperaturadvarsel]-ikon vises, når du optager. Kort kan blive varme på grund af kameraets høje indvendige temperatur. Indstil afbryderen til Sluk, og stop optagelse i stykke tid, inden du fjerner kort. Hvis du fjerner varme kort umiddelbart efter optagelse, kan du risikere at tabe dem, så de bliver beskadiget. Vær forsigtig, når du fjerner kort.

Bemærk

 • Antallet af tilgængelige optagelser afhænger af den resterende kortkapacitet og indstillinger som f.eks. billedkvalitet og ISO-hastighed.

Forholdsregler

 • Når adgangsindikatoren lyser eller blinker, angiver det, at billeder bliver skrevet til, læst fra eller er ved at blive slettet fra kortet, eller at der overføres data. Undlad at åbne dækslet til kort/batterirum. For at undgå at beskadige billeddata eller kort eller kameraet må du aldrig gøre følgende, når adgangsindikatoren lyser eller blinker.

  • Tage kortet ud.
  • Tage batteriet ud.
  • Rystelse af eller slag på kameraet.
  • Frakobling eller tilslutning af et strømkabel
   (når der bruges tilbehør til almindelig stikkontakt).

 • Hvis kortet allerede indeholder optagede billeder, starter billednummeret muligvis ikke fra 0001 ().
 • Hvis der vises en kortrelateret fejlmeddelelse på skærmen, skal du fjerne kortet og indsætte det igen. Brug et andet kort, hvis fejlen fortsætter.

  Hvis du har mulighed for at overføre billederne på kortet til en computer, kan du overføre alle billederne og derefter formatere kortet med kameraet (). Herefter virker kortet muligvis som normalt igen.

 • Rør ikke ved kortets kontakter med dine fingre eller metalobjekter. Udsæt ikke kontakterne for støv eller regn. Hvis der sidder snavs på kontakterne, kan der opstå fejl.
 • Multimediekort (MMC) kan ikke bruges. (Kortfejl vises.)