Hvidbalancekorrektion

Hvidbalancekorrektion har samme effekt som brug af et almindeligt farvetemperaturkonverterings- eller farvekompensationsfilter.

Hvidbalancekorrektion

 1. Vælg [Optagelse: WB flyt/bkt.].

 2. Indstil hvidbalancekorrektionen.

  Indstillingseksempel: A2, G1

  • Tryk på tasterne Op-tastNed-tast eller Venstre tastHøjre tast for at flytte mærket “■” til din foretrukne position.
  • B står for blå, A står for gul, M står for magenta, og G står for grøn. Hvidbalance korrigeres i den retning, du flytter mærket.

   Til højre på skærmen indikerer [FLYT] henholdsvis retning og korrektionsmængde.

  • Hvis du trykker på knappen INFO, annulleres alle indstillingerne af [WB flyt/bkt.].
  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at afslutte konfiguration.

Bemærk

 • Et niveau af blå/gul korrektion svarer til ca. 5 mired på et farvetemperaturkonverteringsfilter. (Mired: En måleenhed for farvetemperaturen der bruges til at angive værdier for f.eks. tæthed i et farvetemperaturkonverteringsfilter.)

Automatisk hvidbalance-bracketing

Hvidbalance-bracketing giver dig mulighed for at tage tre billeder på én gang med forskellige farvetoner.

Indstilling af mængden af hvidbalance-bracketing

B/A-bias ±3 niveauer

 • Når du i trin 2 for Hvidbalancekorrektion drejer vælgeren Vælger, ændres mærket “■” på skærmen til “■ ■ ■” (3 punkter).

 • Hvis du drejer vælgeren med uret, indstilles B/A-bracketing, og når du drejer den mod uret, indstilles M/G-bracketing.

  Øverst til højre på skærmen indikerer [BKT] retning af bracketing og korrektionsmængde.

 • Hvis du trykker på knappen INFO, annulleres alle indstillingerne af [WB flyt/bkt.].
 • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at afslutte konfiguration.

Forholdsregler

 • Under hvidbalance-bracketing vil den største bursthastighed for kontinuerlig optagelse være lavere.
 • Da der optages tre billeder for hver enkelt optagelse, tager det længere tid at gemme billedet på kortet.

Bemærk

 • Billed-bracketing udføres i følgende rækkefølge: 1. Standardhvidbalance, 2. Blå (B) bias og 3. Gul (A) bias eller 1. Standardhvidbalance, 2. Magenta (M) bias, og 3. Grøn (G) bias.
 • Hvidbalancekorrektion og AEB-optagelse kan også indstilles sammen med hvidbalance-bracketing. Hvis du bruger AEB sammen med hvidbalance-bracketing, kan du optage ni billeder i et enkelt billede.
 • Hvidbalanceikonet blinker, når WB-bracketing er indstillet. (Hvis ikonet ikke vises, skal du trykke på knappen INFO for at ændre skærmen.)
 • BKT står for bracketing.