Ændring af størrelse

Du kan ændre et JPEG-billedes størrelse for at gøre antal pixels mindre og gemme det som et nyt billede. Det er kun muligt at ændre størrelserne på JPEG Stor/Mellem/Lille 1-billeder. Det er ikke muligt at ændre størrelse på JPEG- Lille 2 og RAW-billeder.

 1. Vælg [Afspilning: Ændr størrelse].

 2. Vælg et billede.

  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge det billede, du vil ændre størrelse på.
 3. Vælg den ønskede billedstørrelse.

  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at få vist billedstørrelsen.
  • Vælg den ønskede billedstørrelse (1).
 4. Gem.

  • Vælg [OK] for at gemme billedet i den nye størrelse.
  • Kontrollér destinationsmappen og billedfilnummer, og vælg derefter [OK].
  • Gentag trin 2 og 4, hvis du vil ændre størrelsen på et andet billede.