Tilføjelse af støvsletningsdata

Støvsletningsdata bruges til at slette støvpletter, som kan være føjet til billeder. Støvsletningsdata bruges af Digital Photo Professional (EOS-software) til automatisk sletning af støvpletter.

Forberedelse

 • Brug af et RF- eller EF-objektiv.
 • Forbered et helt massivt, hvidt objekt, som f.eks. et stykke papir.
 • Indstil længden på objektivets brændvidde til 50 mm eller længere.
 • Indstil fokusmetoden til MF (), indstil derefter fokus til uendelighed (∞) ved at dreje fokusringen med uret, når kameraet ses forfra.

Hentning af støvsletningsdata

 1. Vælg [Optagelse: Støvsletningsdata].

 2. Vælg [OK].

 3. Optag et almindeligt, hvidt objekt.

  • Optag med et helt hvidt objekt (som f.eks. en nyt ark hvidt papir), som fylder hele skærmen ved en afstand på 20-30 cm.
  • Da billedet ikke gemmes, kan dataene stadig indlæses, selvom der ikke er noget kort i kameraet.
  • Når billedet er taget, vil kameraet begynde at indsamle støvsletningsdataene. Når støvsletningsdataene er hentet, vises der en meddelelse.
  • Hvis dataene ikke bliver indhentet korrekt, vises der en fejlmeddelelse. Kontrollér oplysningerne under Forberedelse, vælg [OK], og optag igen.

Tilføjelse af støvsletningsdata

Når støvsletningsdataene er hentet, tilføjes de til stillbilleder, som optages herefter. Det anbefales at registrere støvsletningsdata før optagelse.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger Digital Photo Professional (EOS-software) til at slette støvpletter automatisk, i Instruktionsmanualen til Digital Photo Professional.

Filstørrelsen er grundlæggende set ikke påvirket af de støvsletningsdata, der vedhæftes billeder.

Forholdsregler

 • Hvis motivet har et mønster eller prægning, kan det blive fortolket som støvdata og påvirke nøjagtigheden af støvsletningen med Digital Photo Professional (EOS-software).
 • Støvsletningsdata føjes ikke til optagelser under følgende forhold.

  • Ved optagelse i metoden [Håndholdt nattescene] eller metoden [HDR-modlyskontrol] (Specialscene)
  • Ved optagelse i metoden [Fiskeøje-effekt] (Kreative filtre)
  • Når støjreduktion for multioptagelse er indstillet
  • Når [Forvrængningskorrekt.] i [Optagelse: Korrektion af obj abberation] er indstillet til [Aktivér]