Digital zoom

Med optagelsesformatet indstillet til [Full HD29,97 fps]/[Full HD23,98 fps] (NTSC) eller [Full HD25,00 fps] (PAL), kan du optage med ca. 3–10 × digital zoom.

 1. Vælg [Optagelse: Digital zoom].

 2. Vælg en indstilling.

  • Vælg zoomværdien, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Tryk på knappen MENU for at lukke menuen.
 3. Brug digital zoom.

  • Tryk på knappen AF-punktvalg.
  • Linjen for digital zoom vises.
  • Tryk på tasten Op-tast for at zoome ind eller tasten Ned-tast for at zoome ud.
  • Når udløserknappen trykkes halvt ned fokuseres med [1-punkts AF] (fast i midten).
  • For at annullere digital zoom skal du vælge [Deaktivér] i trin 2.

Forholdsregler

 • Det anbefales, at du bruger et stativ for at undgå kamerarystelser.
 • Timelapse-film, film med miniatureeffekt og film digital IS er ikke tilgængelige.
 • Den maksimale ISO-hastighed bliver ISO 6400.
 • Der er ikke en forstørret visning tilgængelig.
 • Da digital zoom for film behandler billedet digitalt, kan billedet se mere kornet ud ved højere forstørrelse. Støj, lyspletter osv. bliver muligvis også synlige.
 • Sceneikonet vises ikke.
 • Se også Optagelsesforhold, der vanskeliggør fokusering.