Filmafspilning

 1. Skift til afspilning.

  • Tryk på knappen Afspilning.
 2. Vælg en film.

  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge en film, der skal afspilles.
  • I enkeltbilledvisningen angiver ikonet [SETFilmfiler], der vises øverst til venstre på skærmen, at det er en film.
  • I indeksvisningen angiver perforering i miniaturebilledets venstre kant, at det er en film. Film kan ikke afspilles fra indeksvisningen, tryk derfor på knappen Quick Control-/SET-knap for at skifte til enkeltbilledvisning.
 3. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap i enkeltbilledvisning.

 4. Vælg [Filmafspilning].

  (1) Højttaler

  • Afspilning af filmen vil begynde.
  • Du kan sætte filmen på pause og tilgå panelet til filmafspilning ved at trykke på knappen Quick Control-/SET-knap. Tryk på den igen for at genoptage afspilningen.
  • Tryk på tasten Højre tast hopper ca. 4 sek. frem under afspilning. Ligeledes springer tryk på tasten Venstre tast hopper ca. 4 sek. tilbage.
  • Brug tasterne Op-tast Ned-tast for at justere lydstyrken (også under afspilning).

Panel til filmafspilning

Punkt Afspilningsfunktioner
Afspilning Afspil Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap skifter mellem at vise og stoppe afspilning af film.
Slow motion Slowmotion Justér slow motion-hastigheden ved at trykke på tasterne Venstre tastHøjre tast. Slow motion-hastigheden angives øverst til højre på skærmen.
Hop tilbage Hop tilbage Hopper ca. 4 sek. tilbage, hver gang du trykker på knappen Quick Control-/SET-knap.
Forrige billede Forrige billede Viser det forrige billede, hver gang du trykker på knappen Quick Control-/SET-knap. Når du holder tasten Quick Control-/SET-knap nede, bliver filmen spolet tilbage.
Næste billede Næste billede Viser filmen billede for billede, hver gang du trykker på knappen Quick Control-/SET-knap. Hvis du holder tasten Quick Control-/SET-knap neden, bliver filmen spolet hurtigt frem.
Hop frem Hop frem Hopper ca. 4 sek. frem, hver gang du trykker på knappen Quick Control-/SET-knap.
Redigér Redigér Viser redigeringsskærmen ().
Billedekstraktion Billedekstraktion Er tilgængelig, når du afspiller 4K-film eller 4K-timelapse-film. Gør det muligt at udtrække det aktuelle billede og gemme det som et stillbillede i JPEG-format ().
Baggrundsmusik Baggrundsmusik Afspiller en film med den valgte baggrundsmusik ().
Angiven position Afspilningsposition
mm' ss" Afspilningstid (minutter:sekunder)
Lydstyrke Lydniveau Brug på tasterne Op-tast Ned-tast for at justere højttalerens lydstyrke ().

Panel til afspilning af filmresume

Punkt Afspilningsfunktioner
Afspilning Afspil Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap skifter mellem at vise og stoppe afspilning af film.
Slow motion Slowmotion Justér slow motion-hastigheden ved at trykke på tasterne Venstre tastHøjre tast. Slow motion-hastigheden angives øverst til højre på skærmen.
Hop tilbage Forrige klip Viser det første billede af det forrige klip.
Forrige billede Forrige billede Viser det forrige billede, hver gang du trykker på knappen Quick Control-/SET-knap. Når du holder tasten Quick Control-/SET-knap nede, bliver filmen spolet tilbage.
Næste billede Næste billede Viser filmen billede for billede, hver gang du trykker på knappen Quick Control-/SET-knap. Hvis du holder tasten Quick Control-/SET-knap neden, bliver filmen spolet hurtigt frem.
Hop frem Næste klip Viser det første billede af det næste klip.
Slet klip Slet klip Sletter det aktuelle klip.
Redigér Redigér Viser redigeringsskærmen ().
Baggrundsmusik Baggrundsmusik Afspiller en film med den valgte baggrundsmusik ().
Angiven position Afspilningsposition
mm' ss" Afspilningstid (minutter:sekunder)
Lydstyrke Lydniveau Brug på tasterne Op-tast Ned-tast for at justere højttalerens lydstyrke ().

Forholdsregler

 • Juster lydstyrken ved hjælp af knapperne på tv-apparatet, når kameraet er forbundet til et tv for at afspille film (), da du ikke kan justere lydstyrken med tasterne Op-tastNed-tast.
 • Filmafspilning kan stoppe, hvis kortets læsehastighed er for langsom, eller hvis filmfiler har beskadigede billeder.

Bemærk

 • Når du vil springe tilbage eller frem til begyndelsen af det forrige eller det næste klip i forbindelse med afspilning af filmresume, skal du trykke på tasterne Venstre tastHøjre tast.