Indstilling af ISO-hastighed for stillbilleder

Indstil ISO-hastighed (billedsensorens lysfølsomhed), så den passer til det omgivende lysniveau.

I programmer i Basiszone indstilles ISO-hastigheden automatisk.

Du kan finde flere oplysninger om ISO-hastighed under filmoptagelse under ISO-hastighed under filmoptagelse.

 1. Tryk på tasten Venstre tast.

 2. Indstil ISO-hastigheden.

  • Indstil ved at trykke på tasterne Venstre tastHøjre tast.
  • ISO-hastigheden kan indstilles inden for ISO 100–12800 i trin på 1/3-stop.
  • Når [AUTO] er valgt, indstilles ISO-hastigheden automatisk. Du kan også trykke på knappen INFO for at indstille hastigheden til [AUTO].
  • Når [AUTO] er valgt, vises den faktisk indstillede ISO-hastighed, hvis du trykker udløserknappen halvt ned.
  • For at angive [AUTO] når [ISO-hastighed] indstilles i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger] (vist ovenfor) skal du trykke på knappen INFO.

Vejledning i ISO-hastighed

 • Lave ISO-hastigheder reducerer billedstøj, men kan øge risikoen for kamera-/motivrystelser eller reducerer området, der er i fokus (mindre dybdeskarphed), under visse optagelsesforhold.
 • Høje ISO-hastigheder giver mulighed for optagelse ved svag belysning, et større område i fokus (dybere dybdeskarphed) og længere flashrækkevidde, men kan øge billedstøjen.

Bemærk

 • Kan også indstilles på skærmen [ISO-hastighed] under [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger].
 • For at tilføje [H] (svarende til ISO 25600) som en tilgængelig indstilling skal du indstille [ISO-udvidelse] til [1:Aktivér] i [Indstilling: Brugerdef. funk. (C.Fn)] ().

Forholdsregler

 • Ved at indstille [Optagelse: Højlys tone prioritet] til [Aktivér] eller [Forbedret] forhindres du i vælge ISO 100/125/160 eller [H] (svarende til ISO 25600) ().
 • Optagelse ved høje temperaturer kan medføre, at billedet ser kornet ud. Lang eksponering kan også medføre uregelmæssige farver i billedet.
 • Billedstøj (som f.eks. lysprikker eller striber) og uregelmæssige farver kan være synlige ved høje ISO-hastigheder.
 • Overeksponering kan opstå, når motiver optages tæt på ved høje ISO-hastigheder.
 • Hvis der optages under forhold, som forårsager en stor mængde støj, f.eks. en kombination af høj ISO-hastighed, høj temperatur og lang eksponering, bliver billeder muligvis ikke optaget korrekt.
 • Billedstøj (som f.eks. lysprikker eller striber) og uregelmæssige farver kan øges, og den tilsyneladende opløsning kan falde ved H (svarende til ISO 25600), fordi dette er en udvidet ISO-hastighed.

Maksimal, [AUTO] ISO-hastighed

I forbindelse med ISO Auto kan du indstille grænsen for maksimal ISO-hastighed inden for ISO 400–12800.

 1. Vælg [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger].

 2. Vælg [Maks. for Auto].

  • Vælg [Maks. for Auto], og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
 3. Vælg ISO-hastigheden.

  • Vælg en ISO-hastighed, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.