Generelle forholdsregler ved filmoptagelse

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved filmoptagelse

 • Ret ikke kameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige billedsensoren eller indvendige dele i kameraet.
 • Hvis du optager noget, som har fine detaljer, kan det resultere i bølgeformet mønster eller forkerte farver.
 • Hvidbalance kan blive ændret, hvis ISO-hastigheden eller blændeværdien ændres under filmoptagelse, når [Automatisk hvidbalance] eller [Auto: Hvidprioritet] er indstillet.
 • Optagelse af film under fluorescerende lys eller LED-lys kan medføre, at skærmen flimrer.
 • Autofokus med et USM-objektiv under filmoptagelse ved svag belysning kan medføre vandrette støjstriber i filmen. Den samme type støj kan forekomme, hvis du fokuserer manuelt (MF) med visse objektiver, som er har en elektronisk fokuseringsring.
 • Det anbefales at optage et par testfilm, hvis du har tænkt dig at udføre zoom under filmoptagelse. Hvis du zoomer, mens du optager film, kan det forårsage ændringer i eksponeringen, eller at der optages lyde fra objektivet, et ujævnt lydniveau eller manglende fokus.
 • Høje blændeværdier kan forsinke eller forhindre nøjagtig fokusering.
 • Hvis du udfører AF under filmoptagelse, kan det give følgende typer af problemer: væsentligt midlertidigt tab af fokus, optagelse af ændringer i filmens lysstyrke, midlertidigt stop af filmoptagelse eller optagelse af mekaniske objektivlyde.
 • Undgå at tildække de indbyggede mikrofoner () med dine fingre eller andre genstande.
 • Se også Generelle forholdsregler ved stillbilledoptagelse efter behov.
 • Kameraet kan blive varmt under filmoptagelse, mens det er tilsluttet Wi-Fi. Brug et stativ eller tag forholdsregler for at undgå håndholdt optagelse.
 • Rødt advarselsikon [Rød temperaturadvarsel] for indvendig temperatur

 • Hvis kameraets indvendige temperatur stiger på grund af længere perioder med filmoptagelse eller ved en høj omgivende temperatur, vises det røde [Rød temperaturadvarsel]-ikon.
 • Det røde [Rød temperaturadvarsel]-ikon indikerer, at filmoptagelse snart vil stoppe automatisk. Hvis dette sker, vil du ikke kunne optage igen, før kameraets indvendige temperatur falder, så sluk for strømmen, og lad kameraet køle ned i et stykke tid. Bemærk, at tiden, indtil filmoptagelse stopper automatisk, når det røde [Rød temperaturadvarsel]-ikon vises, varierer afhængigt af optagelsesforholdene.
 • Optagelse af en film ved en høj temperatur i længere tid ad gangen vil få det røde [Rød temperaturadvarsel]-ikon til at blive vist tidligere. Når du ikke optager, skal du altid slukke for kameraet.
 • Optagelse og billedkvalitet

 • Hvis det monterede objektiv har en Image Stabilizer (Billedstabilisator), og du indstiller knappen til Image Stabilizer (Billedstabilisator) til ON, vil Image Stabilizer (Billedstabilisator) fungere hele tiden, selv hvis du ikke trykker udløserknappen halvt ned. Dette forbruger batteristrøm og kan eventuelt forkorte den samlede filmoptagelsestid under nogle optagelsesforhold. Når Image Stabilizer (Billedstabilisator) ikke er nødvendig, f.eks. hvis der bruges et stativ, anbefales det, at du indstiller knappen til Image Stabilizer (Billedstabilisator) til OFF.
 • Hvis lysstyrken ændres, når du optager en film med automatisk eksponering, kan det virke til, at filmen stopper med det samme. I så fald skal du optage film med manuel eksponering.
 • Hvis der er en meget kraftig lyskilde i billedet, kan det oplyste område fremstå sort på skærmen. Film vil blive optaget næsten nøjagtigt, som de vises på skærmen.
 • Billedkvaliteten kan være lavere, når der optages film under en kombination af forhold såsom høje ISO-hastigheder, høje temperaturer, lave lukkertider og svag belysning.
 • Optagelse af film over en længere periode kan få kameraets indvendige temperatur til at stige og påvirke billedkvaliteten. Sluk kameraet, hvor det er muligt, hvis du ikke optager film.
 • Video- og lydkvalitet for optagne film kan blive dårligere på andre enheder, og afspilning kan muligvis ikke lade sig gøre, selvom enhederne understøtter MP4-formater.
 • Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, vises indikatoren med fem niveauer måske i skærmens højre side under filmoptagelse. Indikatoren viser, hvor mange data der endnu ikke er blevet skrevet til kortet (den resterende kapacitet i den interne bufferhukommelse), og den øges hurtigere med langsommere kort. Hvis indikatoren (1) bliver fuld, vil filmoptagelsen afslutte automatisk.

 • Med kort, der har hurtige skrivehastigheder, vil indikatoren ikke blive vist, eller niveauet (hvis det vises) øges ikke ret meget. Først skal du for nogle testfilm for at se, om kortet kan skrive hurtigt nok.
 • Hvis indikatoren angiver, at kortet er fuldt, og filmoptagelsen stopper automatisk, bliver lyd nær afslutningen af filmen muligvis ikke optaget korrekt.
 • Hvis kortets skrivehastighed er langsom (pga. fragmentering), og indikatoren vises, kan formatering af kortet gøre skrivehastigheden hurtigere.
 • Lydbegrænsninger

 • Bemærk, at følgende begrænsninger kan gælde i filmoptagelse.

  • Lyden vil ikke blive optaget for de sidste ca. to billeder.
  • Når du afspiller film i Windows, kan filmbilleder og lyd være en smule usynkroniserede.

Bemærk

 • Bemærkninger vedrørende filmoptagelse

 • Hver gang du optager en film, oprettes der en ny filmfil på kortet.
 • Filmens dækning af synsfeltet ved optagelse af 4K-, Full HD- og HD-film er ca. 100 %.
 • Hvis du vil aktivere start/stop af filmoptagelse ved at trykke udløserknappen helt ned, skal du indstille [Helt tryk] for [Indstilling: Udløserknapfunktion for film] til [Start/stp filmop.].
 • Den indbyggede mikrofon () optager monolyd.
 • Alle tilsluttede eksterne mikrofoner anvendes i stedet for de indbyggede mikrofoner.
 • De fleste eksterne mikrofoner, der er kompatible med 3,5 mm ministik, kan bruges.
 • Forudindstillet fokus under filmoptagelse er tilgængelig, når der bruges (super) telefotoobjektiver forsynet med denne funktion og frigivet i den anden halvdel af 2011.
 • YCbCr 4:2:0 (8-bit) farveudtag og BT.709-farverum bruges til 4K-, Full HD- og HD-film.