Film digital IS

Kameraets film digital IS-funktion reducerer kamerarystelse, når film optages. Film digital IS kan sikre en effektiv stabilisering, selv når dit objektiv ikke er forsynet med Image Stabilizer (Billedstabilisator). Når du bruger et objektiv med indbygget Image Stabilizer (Billedstabilisator), skal du indstille objektivets knap til Image Stabilizer (Billedstabilisator) til ON.

 1. Vælg [Optagelse: IS (Billedstabilisator)-inds.].

 2. Vælg [ Digital IS].

 3. Vælg en indstilling.

  • Deaktivér (Film digital IS deaktivér)

   Billedstabilisering, hvor Film digital IS er deaktiveret.

  • Aktivér (Film digital IS aktivér)

   Kamerarystelser bliver korrigeret. Billedet vil blive forstørret en smule.

  • Forbedret (Film digital IS forbedret)

   I forhold til når [Aktivér] er indstillet, kan kraftigere kamerarystelser korrigeres. Billedet vil blive mere forstørret.

Forholdsregler

 • Film digital IS virker ikke, når objektivets optiske knap til Image Stabilizer (Billedstabilisator) er indstillet til OFF.
 • Film digital IS er ikke tilgængeligt, når kameraet er indstillet til digital zoom for film eller optagelse af timelapse-film.
 • Jo bredere synsvinklen er, jo mere effektiv bliver billedstabiliseringen. Jo smallere synsvinklen er, jo mindre effektiv bliver billedstabiliseringen.
 • Overvej at indstille til [Deaktivér], når du bruger TS-E- eller fiskeøjeobjektiver.
 • Effekterne ved film digital IS anvendes ikke på billeder under forstørret visning.
 • Eftersom Film digital IS forstørrer billedet, vil billedet fremstå mere grynet. Støj, lyspletter osv. bliver muligvis også synlige.
 • Afhængigt af motivet og optagelsesforholdene kan der være tydelig sløring af motivet (motivet ser midlertidigt ud til ikke at være i fokus) på grund af effekterne af Film digital IS.
 • Nå film digital IS er indstillet, ændres størrelsen på AF-punkter også.
 • Når du bruger et stativ, anbefales det at indstille Film digital IS til [Deaktivér].
 • Denne funktion er ikke kompatibel med alle objektiver. Yderligere oplysninger findes på Canons websted.