Genoprettelse af tilslutning via Wi-Fi

Følg disse trin for at genoprette forbindelse til enheder eller webtjenester med registrerede tilslutningsindstillinger.

 1. Vælg [Indstillinger for trådløs forbindelse: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 2. Vælg en indstilling.

  • Vælg en indstilling for at oprette tilslutning til Wi-Fi fra den viste oversigt. Hvis muligheden ikke vises, skal du trykke på taster Venstre tastHøjre tast for at skifte skærme.
  • Historikken vises ikke, når [Tilslutn.historik] er indstillet til [Skjul] ().
 3. Betjen den tilsluttede enhed.

  [] Smartphone

  • Start Camera Connect.
  • Hvis smartphonens tilslutningsdestination er blevet ændret, skal du gendanne indstillingen for at tilslutte til kameraet via Wi-Fi eller det samme adgangspunkt som kameraet.

   Ved direkte tilslutning af kameraet til en smartphone via vises Wi-Fi, “_Canon0A” sidst på SSID'en.

  [] Computer

  • EOS-softwaren på computeren.
  • Hvis computerens tilslutningsdestination er blevet ændret, skal du gendanne indstillingen for at tilslutte til kameraet via Wi-Fi eller kameraets adgangspunkt.

   Ved direkte tilslutning af kameraet via Wi-Fi vises “_Canon0A” sidst på SSID'en.

  [] Printer

  • Hvis printerens tilslutningsdestination er blevet ændret, skal du gendanne indstillingen for at tilslutte til kameraet via Wi-Fi eller det samme adgangspunkt som kameraet.

   Ved direkte tilslutning af kameraet til en printer via vises Wi-Fi, “_Canon0A” sidst på SSID'en.