Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)

Indstilling af brugerdefinerede funktioner

 1. Vælg [Indstilling: Brugerdef. funk. (C.Fn)].

 2. Vælg et brugerdefineret funktionsnummer.

  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge antallet af brugerdefinerede funktioner, som skal konfigureres (1), og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • De aktuelt indstillinger for brugerdefinerede funktioner angives under de respektive funktionsnumre nederst på skærmen (2).
 3. Skift indstillingen som ønsket.

  • Vælg en indstillingsmulighed.
  • Hvis du vil konfigurere en anden brugerdefineret funktion, skal du gentage trin 2-3.

Bemærk

 • For at slette alle indstillinger for Brugerdefinerede funktioner (undtagen [Brugerkontrol]), skal du gå til [Indstilling: Nulstil kamera] og vælge [Brugerdef. funk. (C.Fn)] i [Andre indst].

Brugerdefinerede funktioner

Indstilling deaktiveret (fungerer ikke) Nedtoning angiver, at den brugerdefinerede funktion ikke anvendes på denne stillbilledoptagelse eller filmoptagelse. (Indstillingerne har ingen effekt).

Indstillinger for brugerdefinerede funktioner

Brugerdefinerede funktioner er opdelt i to grupper ud fra funktioner: C.Fn I: Eksponering og C.Fn II: Øvrige.

C.Fn I: Eksponering

C.Fn 1: ISO-udvidelse

Gør “H” (svarende til ISO 25600) tilgængelig som en ISO-hastighed, som du kan indstille. Bemærk, at udvidede ISO-hastigheder (H) ikke er tilgængelige, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret].

 • 0:Deaktivér
 • 1:Aktivér

C.Fn 2: Sikkerhedsskift

Du kan optage med lukkertiden og blændeværdien justeret automatisk for at muliggøre standardeksponering, hvis standardeksponering ikke er tilgængelig under den lukkertid eller blændeværdi, du har angivet i metoderne Tv eller Av.

 • 0:Deaktivér
 • 1:Aktivér

C.Fn II: Øvrige

C.Fn 3: Brugerkontrol

Du kan tildele ofte anvendte funktioner til kameraknapper, der er nemmere for dig at bruge.

 1. Vælg en kamerakontrol.

 2. Vælg en funktion, du vil tildele.

  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at indstille den.

Bemærk

 • Når skærmen i trin 1 vises, kan du trykke på knappen INFO for at gendanne Brugerkontrol-indstillingerne til standardindstillingerne. [Brugerkontrol] ryddes ikke, selvom du går til [Nulstil kamera] og vælger [Brugerdef. funk. (C.Fn)] i [Andre indst].

Funktioner, der er tilgængelige kamerakontroller

 • AF

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk AE-låseknap Knap til filmoptagelse Knap til eksponeringskompensation Knap til fremføringsmetode Knap til indstilling af ISO-hastighed Flashknap
Måling og AF start
AF-stop
Indstil AF-punkt til midten
One-Shot AF Servo AF
AF-metode
Eye Detection
Valg af motiv, der skal spores
 • MF

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk AE-låseknap Knap til filmoptagelse Knap til eksponeringskompensation Knap til fremføringsmetode Knap til indstilling af ISO-hastighed Flashknap
Manuel fokus
Peaking
 • Eksponering

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk AE-låseknap Knap til filmoptagelse Knap til eksponeringskompensation Knap til fremføringsmetode Knap til indstilling af ISO-hastighed Flashknap
Måling start
AE-lås
AE-lås (med tryk på knap)
AE-lås/FE-lås
Eksponeringskomp.
Indstil ISO-hastighed
Målingsmetode
Flashindstillinger
Flashudladning
FE-lås
 • Film

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk AE-låseknap Knap til filmoptagelse Knap til eksponeringskompensation Knap til fremføringsmetode Knap til indstilling af ISO-hastighed Flashknap
Filmoptagelse
Sæt Movie Servo AF på pause
 • Billede

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk AE-låseknap Knap til filmoptagelse Knap til eksponeringskompensation Knap til fremføringsmetode Knap til indstilling af ISO-hastighed Flashknap
Billedkvalitet
One-touch billedkvalitetsindst.
One-touch-billedkvalitet (hold)
Stillbilledformat
Auto Lighting Optimizer/Auto belysningsoptimering
Hvidbalance
Picture Style
 • Handling

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Udløserknap halvt tryk AE-låseknap Knap til filmoptagelse Knap til eksponeringskompensation Knap til fremføringsmetode Knap til indstilling af ISO-hastighed Flashknap
Visning af dybdeskarphed Visning af dybdeskarphed
Forstør
Visning af billede
Forstør billeder under afspilning
Menuvisning
Fremføringsmetode
Vælg mappe
Opret mappe
Maksimér skærmlysstyrke (midl.)
Display Fra
Skift mellem VF/skærm
Eco-tilstand
Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning
Ingen funktion (deaktiveret)

C.Fn 4: Udløs lukker uden objektiv

Du kan angive, om det er muligt at optage stillbilleder eller film uden at have påsat et objektiv på kameraet.

 • 0:Deaktivér
 • 1:Aktivér

C.Fn 5: Træk objektiv tilbage v. sluk.

Du kan indstille, STM-objekter af geartypen (f.eks. RF35mm F1.8 Macro IS STM) automatisk skal trækkes tilbage, når kameraets afbryder sættes til Sluk.

 • 0:Aktivér

 • 1:Deaktivér

Forholdsregler

 • Med autosluk vil objektivet ikke blive trukket ind uanset indstillingen.
 • Før du afmonterer objektivet, skal du sørge for, at det er trukket ind.

Bemærk

 • Når [0:Aktivér] er indstillet, træder denne funktion i kraft uanset objektivets fokusmetodevælger (AF eller MF).