Højlys tone prioritet

Du kan reducere overeksponeret beskåret højlys.

  1. Vælg [Optagelse: Højlys tone prioritet].

  2. Vælg en indstilling.

    • [Aktivér]: Forbedrer halvtoner i højlys. Nuancerne mellem gråtoner, og fremhævede områder forekommer mere tydelige.
    • [Forbedret]: Reducerer overeksponeret højlys endnu mere end [Aktivér] under visse optagelsesforhold.

Forholdsregler

  • Støj kan øges en smule.
  • Det tilgængelige ISO-område starter ved ISO 200. Udvidet ISO-hastighed kan ikke indstilles.
  • [Forbedret] er ikke tilgængelig ved optagelse af film.
  • Med [Forbedret] ser resultaterne i visse scener muligvis ikke ud som forventet.