Bluetooth-indstillinger

 1. Vælg [Indstillinger for trådløs forbindelse: Bluetooth-indstil.].

 2. Vælg en indstilling.

  • Bluetooth

   Hvis du ikke bruger Bluetooth-funktionen, skal du vælge [Deaktivér].

  • Kontrollér forbindelsesinfo.

   Du kan kontrollere navnet og kommunikationsstatussen for den parrede enhed.

  • Bluetooth-adresse

   Du kan kontrollere kameraets Bluetooth-adresse.