Afspilning på et tv-apparat

Du kan se dine optagelser og film på et tv ved at slutte kameraet til et tv-apparat med et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel.

Hvis billedet ikke vises på tv-skærmen, skal du kontrollere, om [Indstilling: Videosystem] er indstillet korrekt til [Til NTSC] eller [Til PAL] (afhængigt af tv-apparatets videosystem).

 1. Tilslut HDMI-kablet til kameraet.

  • Sæt kabelstikket i HDMI mini-output stik.
 2. Tilslut HDMI-kablet til tv-apparatet.

  • Forbind HDMI-kablet til tv-apparatets HDMI IN-port.
 3. Tænd for tv-apparatet, og skift tv-apparatets videoindgang for at vælge den forbundne port.

 4. Indstil kameraets afbryder til Tænd.

 5. Tryk på knappen Afspilning.

  • Billeder vises nu på tv-apparatet, mens der ikke vises noget på kameraskærmen.
  • Billederne vil automatisk blive vist i den optimale opløsning, der passer til det tilsluttede tv-apparat.

Forholdsregler

 • Justér filmlydstyrken i tv-apparatet. Lydstyrken kan ikke justeres med kameraet.
 • Inden du tilslutter eller afbryder forbindelsen mellem kameraet og tv-apparatet, skal du slukke for kameraet og tv-apparatet.
 • Afhængigt af tv-apparatet kan dele af det viste billede være trimmet.
 • Tilslut ikke andre enheders udgange til kameraets HDMI micro OUT-stik-stik. Det kan medføre en funktionsfejl.
 • Visse tv-apparater viser muligvis ikke billederne pga. manglende kompatibilitet.
 • Det kan tage noget tid, før billederne vises. For at undgå forsinkelse skal du indstille [Indstilling: HDMI-opløsning] til [1080p] ().