Min Menu

Under fanen Min Menu kan du registrere menupunkter og brugerdefinerede funktioner, du ofte ændrer på.

Forholdsregler

  • Fanen [Min Menu] vises ikke, når [Indstilling af visningsniveau: Menuvisning] er indstillet til [Med vejledning]. Ændr [Indstilling af visningsniveau: Menuvisning] til [Standard] ().