Lange eksponeringer (bulb)

I denne metode forbliver lukkeren åben, så længe du trykker udløserknappen helt ned. Lukkeren lukker, når du slipper udløserknappen. Bulb-eksponeringer kan bruges til nattescener, optagelser af fyrværkeri, astrofotografi og andre motiver, der kræver lang eksponering.

 1. Drej Programvælgeren om på M.

 2. Indstil lukkertiden til [BULB].

  • Drej vælgeren Vælger mod venstre for at indstille [BULB].
 3. Indstil den ønskede blændeværdi.

  • Tryk på tasten Op-tast for at vælge blændeværdien, og drej derefter vælgeren Vælger for at indstille værdien.
 4. Tag billedet.

  • Eksponeringen vil fortsætte, så længe du holder udløserknappen trykket helt ned.
  • Forløbet eksponeringstid vises på skærmen.

Forholdsregler

 • Ret ikke kameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige billedsensoren eller indvendige dele i kameraet.
 • Lange bulb-eksponeringer frembringer mere støj i billedet end normalt.
 • Hvis ISO auto er indstillet, indstilles ISO 400 ().

Bemærk

 • Du kan reducere den støj, der opstår under lang eksponering, ved at bruge [Optagelse: Støjreduktion ved lang eksp.] ().
 • Det anbefales at bruge et stativ til bulb-eksponeringer.
 • Du kan også optage bulb-eksponeringer med fjernudløseren RS-60E3 (sælges separat, ).
 • Du kan også optage bulb-eksponeringer ved hjælp af trådløs fjernbetjening BR-E1 (sælge separat, ). Bulb-eksponeringen starter umiddelbart eller 2 sek. efter, du har trykket på fjernbetjeningens frigivelsesknap (send). Tryk på knappen igen for at standse bulb-eksponeringen.