Lydoptagelse

Du kan optage film, mens du optager lyd med enten de indbyggede mikrofoner eller en ekstern mikrofon. Du kan også tilpasse lydoptagelsesniveauet.

Brug [Optagelse: Lydoptagelse] til at indstille lydoptagelsesfunktioner.

Forholdsregler

 • Lyde fra Wi-Fi-betjeninger kan optages med de indbyggede eller eksterne mikrofoner. Det anbefales, at den trådløse kommunikationsfunktion ikke bruges under lydoptagelse.
 • Når der forbindes en ekstern mikrofon eller hovedtelefoner til kameraet, skal du søge for at sætte stikket helt i.
 • Kameraets indbyggede mikrofon optager også mekaniske lyde fra objektivet eller lyde fra kamera-/objektivbetjeninger, hvis der udføres AF-funktioner, eller kameraet betjenes under filmoptagelse. I så fald kan brug af en ekstern mikrofon reducere disse lyde. Hvis lydene stadig distraherer med en ekstern mikrofon, kan det være mere effektivt at fjerne den eksterne mikrofon fra kameraet og placere den et andet sted end kameraet og objektivet.
 • Du må ikke tilslutte noget andet end en ekstern mikrofon til kameraets eksterne mikrofon IN-stik.

Bemærk

 • I programmer i Basiszone er de mulige indstillinger for [Lydoptagelse] [Til] og [Fra]. Indstil til [Til] for at få automatisk justering af optagelsesniveauet.
 • Lyd bliver også outputtet, når kameraet er tilsluttet til tv-apparater via HDMI, medmindre [Lydoptagelse] er indstillet til [Deaktivér].
 • Lyd optages med sampling-frekvens på 48 kHz/16-bit.

Lydoptagelse/Lydoptagelsesniveau

 • Auto

  Lydoptagelsesniveauet justeres automatisk. Autoniveaukontrol træder automatisk i kraft som reaktion på lydniveauet.

 • Manual

  Du kan justere lydoptagelsesniveauet efter behov.

  Vælg [Opt. niveau], og tryk på tasterne Venstre tastHøjre tast, samtidig med at du holder øje med niveaumåleren for at justere lydoptagelsesniveauet. Se på peak hold-indikatoren, og indstil den, så niveaumåleren nogle gange lyser op til højre for “12”-mærket (-12 dB), for at få de kraftigste lyde. Hvis den overskrider “0”, vil lyden blive forvrænget.

 • Deaktivér

  Lyd bliver ikke optaget.

Vindfilter

Indstil til [Aktivér] for automatisk reduktion af lydforvrængningen ved udendørsscener. Aktiveres kun, når kameraets indbyggede mikrofon bruges. Når vindfilterfunktionen træder i kraft, vil en del af lave baslyde også blive reduceret.

Dæmpeled

Denne funktion undertrykker lydforvrængning, som er forårsaget af høje lyde. Indstil til [Aktivér], hvis lyden forvrænges med [Lydoptagelse] indstillet til [Auto] eller [Manual].