Tilslutning til en computer via Wi-Fi

Dette afsnit beskriver, hvordan du forbinder kameraet til en computer via Wi-Fi og udfører kamerabetjening ved hjælp af EOS-software eller anden dedikeret software. Installér den seneste version af software på computeren, før du konfigurerer en Wi-Fi-forbindelse.

Se computerens brugervejledning for at få instruktioner i betjening af computeren.

Betjening af kameraet via EOS Utility

Når du bruger EOS Utility (EOS-software), kan du importere billeder fra kameraet, styre kameraet og udføre andre handlinger.

Trin på kameraet (1)

 1. Vælg [Indstillinger for trådløs forbindelse: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 2. Vælg [ComputerFjernbetjening (EOS Utility)].

  • Hvis historikken () vises, skal du trykke på tasterne Venstre tastHøjre tast for at skifte skærme.
 3. Vælg [Tilføj en enhed at tilslutte til].

 4. Kontrollér SSID'et (netværksnavnet) og passwordet.

  • Kontrollér det SSID (1) og det Password (2), som vises på kameraskærmen.
  • Det kræver igen password, og det vises heller ikke, hvis du indstiller [Password] til [Ingen] i [Indstil. for Wi-Fi]. Du kan finde flere oplysninger under Indstillinger for Wi-Fi.

Trin på computeren (1)

 1. Vælg SSID, og angiv passwordet.

  Computerens skærm (eksempel)

Trin på kameraet (2)

 1. Vælg [OK].

  • Følgende meddelelse vises. “******” angiver de sidste seks cifre i MAC-adressen for det kamera, der tilsluttes.

Trin på computeren (2)

 1. Start EOS Utility.

 2. Gå til EOS Utility, og klik på [Pairing over Wi-Fi/LAN/Parring over Wi-Fi/LAN].

  • Hvis der vises en meddelelse om firewall, skal du vælge [Yes/Ja].
 3. Klik på [Connect/Tilslut].

  • Vælg det kamera, der skal tilsluttes, og klik derefter på [Connect/Tilslut].

Trin på kameraet (3)

 1. Opret en Wi-Fi-forbindelse.

  • Vælg [OK].

[ComputerWi-Fi tændt]-skærm

 • Afbryd, afslut

  • Afbryder Wi-Fi-forbindelsen.
 • Bekræft indst.

  • Du kan kontrollere indstillingerne.
 • Fejldetaljer

  • Når der opstår en Wi-Fi-tilslutningsfejl, kan du kontrollere fejlens oplysninger.

Wi-Fi-forbindelsen til en computer er nu oprettet.

Forholdsregler

 • Hvis Wi-Fi-forbindelsen afbrydes, mens du optager en film med fjernoptagelse, sker der følgende.

  • Enhver filmoptagelse i gang i filmoptagelsesmetoden fortsætter.
  • Enhver filmoptagelse i gang i stillbilledoptagelsesmetoden stopper.
 • Du kan ikke bruge kameraet til at optage i stillbilledoptagelsesmetoden, når det er indstillet til filmoptagelsesmetoden i EOS Utility.
 • Når der er oprettet en Wi-Fi-forbindelse til EOS Utility, er visse funktioner ikke tilgængelige.
 • AF-hastigheden kan blive langsommere ved fjernoptagelse.
 • Afhængigt af kommunikationsstatus kan timingen af billedvisningen eller udløsning af lukker blive forsinket.
 • Ved en Live View-optagelse er billedoverførslen langsommere end med et interfacekabel. Derfor kan motiver i bevægelse ikke vises jævnt.