Andre menufunktioner

[Optagelse1]

 • Optagemetode

  Tilgængelige indstillinger omfatter filmoptagelse med automatisk eksponering og manuel eksponering.

[Optagelse2]

 • Eksponeringskomp.

  Eksponeringskompensation kan justeres i et interval på ±3 stop i trin på 1/3-stop. Du kan finde flere oplysninger om eksponeringskompensation under Eksponeringskompensation.

 • ISO-hastighedsindstillinger

  • ISO-hastighed

   I [Manuel filmeksponering]-metoden kan du indstille ISO-hastigheden manuelt. Du kan også vælge ISO auto.

  • Maks. for Auto

   Du kan indstille maksimumgrænsen for ISO auto ved filmoptagelse i metoden [Film] eller [Manuel filmeksponering] eller i metoden med ISO auto.

   [H(25600)] tilføjes som en indstilling i [Maks. for Auto], når [1: ISO-udvidelse] i [Indstilling: Brugerdef. funk. (C.Fn)] er indstillet til [1:Aktivér].

 • Auto Lighting Optimizer/Auto belysningsoptimering

  Lysstyrke og kontrast kan korrigeres automatisk. Du kan finde flere oplysninger om Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering) under Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering).

 • Højlys tone prioritet

  Du kan reducere overeksponeret beskåret højlys, når du optager film. Du kan finde flere oplysninger om højlys tone prioritet under Højlys tone prioritet.

  Forholdsregler

  • [Forbedret] er ikke tilgængelige (vises ikke), når du optager film med [Optagelse: Højlys tone prioritet] indstillet.
 • Autom. langs. lukker

  Du kan vælge, om du vil optage film, der er lysere, end når der indstillet til [Deaktivér], ved automatisk at gøre lukkertiden langsommere i lav belysning.

  Mulig i [Film] optagelsestilstand. Gælder, når billedhastigheden på størrelser for filmoptagelse er 59,94 fps eller 50,00 fps.

  • Deaktivér

   Gør det muligt at optage film med en mere jævn og naturlig bevægelse, der er mindre påvirket af motivrystelser, hvis du sammenligner med en indstilling til [Aktivér]. Bemærk, at film under svag belysning kan være mørkere, end når de er indstillet til [Aktivér].

  • Aktivér

   Gør det muligt at optage lysere film, end når der er indstillet til [Deaktivér]. Det opnås ved automatisk at reducere lukkertiden til 1/30 sek. (NTSC) eller 1/25 sek. (PAL) for svag belysning.

  Bemærk

  • Det anbefales at indstille til [Deaktivér], når der optages motiver i bevægelse under svag belysning, eller når der kan forekomme efterbilleder som f.eks. spor.

[Optagelse3]

[Optagelse4]

[Optagelse5]

[Optagelse6]

 • Fjernudløser

  Ved at indstille til [Aktivér] kan du starte eller stoppe filmoptagelse med den trådløse fjernbetjening BR-E1 (sælges separat). Par først BR-E1 med kameraet ().

  Med trådløs fjernbetjening BR-E1

  For normal filmoptagelse skal du indstille udløseren/filmoptagelsesknappen til Film, og derefter trykke på udløserknappen.

  Du kan finde oplysninger om optagelse af timelapse-film under Timelapse-film.

[Optagelse7]

[Optagelse8]

 • VF-visningsformat

  Du kan finde flere oplysninger om søgervisningsformat under Søgervisningsformat.

 • HDMI-infovisning

  Du kan konfigurere visningen af oplysninger for billedoutput via et HDMI-kabel.

  • Med info

   Billedet, optagelsesinformation, AF-punkter og andre oplysninger vises på den anden enhed HDMI. Bemærk, at kameraskærmen slukkes. Optagne film gemmes på kortet.

  • Ren / output

   HDMI-output består kun af 4K-film. Optagelsesinformationer og AF-punkter vises på kameraet, men der optages ikke noget billede på kortet. Bemærk, at Wi-Fi-kommunikation er ikke er tilgængeligt.

  • Ren / output

   HDMI-output består kun af Full HD-film. Optagelsesinformationer og AF-punkter vises på kameraet, men der optages ikke noget billede på kortet. Bemærk, at Wi-Fi-kommunikation er ikke er tilgængeligt.