Brug af selvudløser

 1. Vælg [Optagelse: Fremføringsmetode].

 2. Vælg en indstilling.

  • 10 sek. selvudløser/10-sekunders selvudløser/fjernbetjening: Optagelse om 10 sek.

   Optagelse med fjernbetjening er ikke muligt ().

  • 2 sek. selvudløser/2-sekunders selvudløser/fjernbetjening: Optag om ca. 2 sek.

   Optagelse med fjernbetjening er ikke muligt ().

  • Selvudløser: Kontinuerlig: Optag kontinuerligt i 10 sek. for det angivne antal optagelser

   Tryk på tasterne Op-tastNed-tast for at indstille antallet af billeder, der skal tages (2-10). Optagelse med fjernbetjening er ikke mulig.

  • Ikonerne [10-sekunders selvudløser/fjernbetjening] og [2-sekunders selvudløser/fjernbetjening] vises, når kameraet er parret med en trådløs fjernbetjening (sælges separat, ).
 3. Tag billedet.

  • Fokusér på motivet, og tryk derefter udløserknappen helt ned.
  • Du kan tjekke funktionen ved at se på indikator for selvudløseren, lytte efter biptoner eller se nedtællingen i sekunder på skærmen.
  • Indikator for selvudløser blinker hurtigt i ca. 2 sek., inden der optages.

Forholdsregler

 • Med [Selvudløser: Kontinuerlig] kan optagelsesintervallet blive længere under visse optagelsesforhold, afhængigt af billedkvaliteten, brug af flash og andre faktorer.

Bemærk

 • [2 sek. selvudløser] kan bruges til at starte optagelse uden at berøre kameraet og for at undgå kamerarystelser, når der er monteret på et stativ til stillbilleder eller optagelser med lang eksponering.
 • Efter optagelse af billeder med selvudløser anbefales det at afspille billedet () for at kontrollere dem for korrekt fokus og eksponering.
 • Når du tager et billede af dig selv ved brug af selvudløseren, skal du bruge fokuslås () på et objekt, der befinder sig i samme afstand fra kameraet, som dig selv.
 • For at annullere selvudløser skal du trykke på knappen Quick Control-/SET-knap.
 • Tid for automatisk slukning kan blive forlænget, når kameraet er indstillet til optagelse med fjernbetjening.