Timelapse-film

Stillbilleder, der er indstillet med et angivet interval, kan sammensættes automatisk for at skabe en timelapse-film i 4K eller Full HD. En timelapse-film viser et motiv, der ændrer sig på meget kortere tid end den tid, det faktisk tog at tage den. Den er effektiv til observation fra et fast sted af motiver under forandring, planter, der vokser, himmellegemers bevægelse osv.

Timelapse-film optages i MP4-format i følgende kvalitet: 4K29,97 fpsALL-I (kun I) (NTSC)/4K25,00 fpsALL-I (kun I) (PAL) i 4K-optagelse og Full HD29,97 fpsALL-I (kun I) (NTSC)/Full HD25,00 fpsALL-I (kun I) (PAL) i Full HD-optagelse.

Bemærk, at billedhastighed opdateres automatisk for at matche indstillingen [Indstilling: Videosystem] ().

 1. Vælg [Optagelse: Timelapse-film].

 2. Vælg [Timelapse].

 3. Vælg en scene.

  • Vælg en scene, der passer til optagelsessituationen.
  • Du kan få større frihed ved manuel indstilling af optagelsesintervallet og antal optagelser, vælg [Brugerdef.].
 4. Indstil optagelsesintervallet.

  • Vælg [Interval/ billeder].
  • Vælg [Interval] (sek.). Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at indstille en værdi, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Se [Film: Nødvendig tid] (1) og [Afspilning: Afspilningstid] (2), når du indstiller det.

  Når [Brugerdef.] er indstillet

  • Vælg [Interval] (min.:sek.).
  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at få vist Juster.
  • Brug tasterne Op-tastNed-tast til at indstille en værdi, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap. (Vender tilbage til Vælg.)
  • Vælg [OK] for at registrere indstillingen.
 5. Indstil antallet af billeder.

  • Vælg [Antal bill.]. Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at indstille en værdi, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Se [Film: Nødvendig tid] og [Afspilning: Afspilningstid], når du indstiller antallet.

  Når [Brugerdef.] er indstillet

  • Vælg cifret.
  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at få vist Juster.
  • Brug tasterne Op-tastNed-tast til at indstille en værdi, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap. (Vender tilbage til Vælg.)
  • Sørg for at [Afspilning: Afspilningstid] ikke vises med rødt.
  • Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

  Forholdsregler

  • [Afspilningstid] vises med rødt, hvis kortet ikke har nok ledig plads til at optage det angivne antal optagelser, du har angivet. Selvom kameraet kan fortsætte optagelsen, stopper den, når kortet er fyldt.
  • [Afspilningstid] vises med rødt, hvis indstillingen [Antal bill.] medfører en filstørrelse over 4 GB for et kort, der ikke er formateret i exFAT (). Hvis du fortsætter med at indspille i denne metode, og filstørrelse for film når 4 GB, stopper optagelse af timelapse-film.

  Bemærk

  • Ved [Scene *] er de tilgængelige intervaller og antal optagelser begrænset for at passe til scenetypen.
  • Du kan finde flere oplysninger om kort, som kan optage timelapse-film på, under Krav til kortets ydeevne (filmoptagelse) [skrive-/læsehastighed].
  • Hvis antallet af billeder er indstillet til 3600, bliver timelapse-filmen ca. 2 min. i NTSC og ca. 2 min. 24 sek. i PAL.
 6. Vælg den ønskede størrelse af filmoptagelse.

  • 4K (3840 × 2160)

   Filmen optages i 4K-kvalitet. Billedformatet er 16:9.

   Billedhastigheden 29,97 fps (29,97 fps) for NTSC og 25,00 fps (25,00 fps) for PAL film optages i MP4-formatet (MP4) med (ALL-I (kun I)) ALL-I-komprimering.

  • Full HD (1920 × 1080)

   Filmen optages i Full High-Definition-kvalitet (Full HD). Billedformatet er 16:9.

   Billedhastigheden 29,97 fps (29,97 fps) for NTSC og 25,00 fps (25,00 fps) for PAL film optages i MP4-formatet (MP4) med (ALL-I (kun I)) ALL-I-komprimering.

 7. Indstil [Auto. eksponering].

  • Fast. 1. bil.

   Når første billede tages, udføres der måling for at indstille eksponeringen automatisk, så den passer til lysstyrken. Eksponeringsindstillingen for det første billede anvendes på efterfølgende billeder. Andre optagelsesrelaterede indstillinger for det første billede anvendes også på efterfølgende optagelser.

  • Hvert billede

   Måling udføres også for hvert efterfølgende billede for at indstille eksponeringen automatisk, så den passer til lysstyrken. Bemærk, at hvis funktioner som Picture Style og hvidbalance indstilles til [Auto], indstilles de automatisk for alle efterfølgende optagelser.

  Forholdsregler

  • Væsentlig ændringer i lysstyrke mellem optagelser kan forhindre, at kameraet kan optage ved det angivne interval, når [Interval] er indstillet til 3 sek. eller mindre, og [Auto. eksponering] er indstillet til [Hvert billede].
  • Når [Auto. eksponering] er indstillet til [Hvert billede], kan ISO-hastigheden, lukkertiden og blændeværdien muligvis ikke registreres i timelapse-filmens Exif-informationer i visse optagelsesmetoder.
 8. Indstil [Skærm-autosluk].

  • Deaktivér

   Selv ved optagelse af timelapse-film vises billedet. (Skærmen slukker kun under optagelse.) Bemærk, at skærmen slukker, når der er gået ca. 30 min., efter at optagelsen gik i gang.

  • Aktivér

   Bemærk, at skærmen slukker, når der er gået ca. 10 sek., efter at optagelsen gik i gang.

  Bemærk

  • Ved optagelse af timelapse-film kan du trykke på knappen INFO for at slukke/tænde skærmen.
 9. Indstil bipperen.

  • Vælg [Bip v. billedopt.].
  • Indstil til [Deaktivér] for at forhindre, at kameraet bipper for hver optagelse.
 10. Kontrollér indstillingerne.

  (1) Nødvendig tid

  Angiver den tid, der er nødvendig for at optage det indstillede antal optagelser med det angivne interval. Hvis den overstiger 24 timer, vises “*** dage”.

  (2) Afspilningstid

  Angiver filmoptagelsestiden (den tid, der er nødvendig for at afspille filmen), når timelapse-filmen i 4K eller Full HD oprettes fra stillbilleder, der er taget med faste intervaller.

 11. Luk menuen.

  • Tryk på knappen MENU for at lukke menuskærmen.
 12. Optag timelapse-filmen.

  • Tryk på knappen INFO, og kontrollér “Nødvendig tid (1)” og “Interval (2)”, der vises på skærmen.
  • Tryk på knappen til filmoptagelse for at begynde at optage timelapse-film.
  • AF virker ikke under optagelse af timelapse-film.
  • REC” vises øverste højre hjørne af skærmen, når der optages timelapse-film.
  • Efter det indstillede antal billeder er taget, stopper optagelse af timelapse-film.
  • Hvis du vil annullere optagelse af timelapse-film, skal du indstille [Timelapse] til [Deaktivér].

Forholdsregler

 • Ret ikke kameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige billedsensoren eller indvendige dele i kameraet.
 • [Optagelse: Timelapse-film] kan ikke indstilles til andet end [Deaktivér], når kameraet er forbundet til en computer med interfacekablet, eller når et HDMI-kabel er tilsluttet.
 • Movie Servo AF vil ikke kunne bruges.
 • Hvis lukkertiden er 1/30 sek. eller langsommere, kan eksponeringen af filmen muligvis ikke vises korrekt (kan være forskellige fra den resulterende films).
 • Zoom ikke med objektivet under optagelse af timelapse-film. Zoom med objektivet kan få billedet til at blive ufokuseret, eksponeringen til at ændre sig eller korrektion af objektivabberation til ikke at virke korrekt.
 • Optagelse af timelapse-film under flimrende lys, kan det give mærkbar flimren på skærmen, og billeder kan blive optaget med vandrette striber (støj) eller uregelmæssig eksponering.
 • Billeder, der vises, mens der optages timelapse-film, kan se anderledes ud i forhold til den resulterende film (i detaljer som f.eks. inkonsekvent lysstyrke fra flimrende lyskilder eller støj fra en høj ISO-hastighed).
 • Under optagelse af timelapse-film ved svag belysning ser det billede, der vises under optagelse, muligvis anderledes ud end det, der rent faktisk optages i filmen.
 • Hvis du flytter kameraet fra venstre mod højre (panorering) eller optager et motiv i bevægelse under optagelse af timelapse-film, kan billedet se ekstremt forvrænget ud.
 • Under optagelse af timelapse-film virker autosluk ikke. Du kan ikke justere optagelsesfunktionen og menufunktionsindstillinger, afspille billeder osv.
 • Lyd optages ikke for timelapse-film.
 • Kameraet optager muligvis ikke, hvis lukkertiden er tæt på at overstige optagelsesintervallet.
 • Hvis den næste planlagte optagelse ikke er mulig, springes den over. Dette kan forkorte optagelsestiden for oprettede timelapse-film.
 • Hvis den tid, det tager at optage på kortet, er længere end optagelsesintervallet, på grund af indstillede optagelsesfunktioner eller kortets ydeevne, vil nogle af optagelserne måske ikke blive taget med de faste intervaller.
 • De optagede billeder optages ikke som stillbilleder. Selvom du annullerer optagelse af timelapse-film, efter der blot er taget én optagelse, optages den som en filmfil.
 • Indstil [Optagelse: Timelapse-film] til [Deaktivér], hvis du vil forbinde kameraet til en computer med et interfacekabel og bruge EOS Utility (EOS-software). Andre indstillinger end [Deaktivér] vil forhindre, at kameraet kan kommunikere med computeren.
 • Under optagelse af timelapse-film fungerer objektivets Image Stabilizer (Billedstabilisator) ikke.
 • Optagelse af timelapse-film stopper, hvis afbryderen er indstillet til OFF, og indstillingerne ændres til [Deaktivér].
 • Selvom der benyttes en flash, udløses den ikke.
 • De følgende betjeninger annullerer standby for timelapse-film og skifter indstillingen til [Deaktivér].

  • Valg af [Basisindst.] i [Indstilling: Nulstil kamera]
  • Brug af programvælgeren
 • Hvis du starter filmoptagelse med tidsforløb, mens den hvidt [Hvid temperaturadvarsel] ()-ikon vises, kan billedkvaliteten af den optagne timelapse-film med tidsforløb blive forringet. Det anbefales, at du starter timelapse-filmoptagelse, efter det hvide [Hvid temperaturadvarsel]-ikon forsvinder (kameraets indvendige temperatur reduceres).

Bemærk

 • Det anbefales at bruge et stativ.
 • Det anbefales at udføre testbilleder på forhånd.
 • Filmens dækning af synsfelt for optagelse af både 4K- og Full HD-timelapse-film er ca. 100 %.
 • Hvis du vil annullere en igangværende optagelse af timelapse-film, skal du trykke på knappen til filmoptagelse. Timelapse-film, der er optaget frem til dette tidspunkt, optages på kortet.
 • Hvis den nødvendige tid indspilning, er mere end 24 timer, men ikke over 48 timer, angives “2 dage”. Hvis der kræves tre eller flere dage, angives antallet af dage i trin på 24 timer.
 • Selvom afspilningstiden for timelapse-filmen er mindre end 1 sek., oprettes der en filmfil. I så fald angives “00'00"” i [Afspilningstid].
 • Hvis optagelsetiden er lang, anbefales det at bruge tilbehør til almindelige stikkontakter (sælges separat).
 • YCbCr 4:2:0 (8-bit) farveudtag og BT.709-farverum bruges til 4K/Full HD timelapse-film.

Bemærk

 • Du kan bruge trådløs fjernbetjening BR-E1 (sælges separat) til at starte og stoppe optagelse af timelapse-film. Forbered ved at indstille [Optagelse: Fjernudløser] til [Aktivér].
 • Med trådløs fjernbetjening BR-E1

  • Par først BR-E1 med kameraet ().

  Indstilling af kamerastatus/

  Fjernbetjening

  Ikon for filmoptagelse (Øjeblikkelig udløsning)

  2 (2 sek. forsinkelse)

  Film (Filmoptagelse)
  Optagelse på standby Som indstillet i indstillingen Udløserknapfunktion til film Starter optagelse
  Under optagelse af timelapse-film Stopper optagelse

Omtrentlig tid tilgængelig til optagelse af timelapse-film

Se under Tilgængelig betjeningstid for at få retningslinjer for, i hvor lang tid du kan optage timelapse-film (indtil batteriet løber tør).