Lysstyrke på skærm

  1. Vælg [Indstilling: Skærmlysstyrke].

  2. Foretag justeringen.

    • Se det grå billede, brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at justere lysstyrken, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.

Bemærk

  • Hvis du vil se billedets eksponering, anbefales det, at du kigger på histogrammet ().