Menuhandlinger og indstilling

 1. (1) INFO-knap
 2. (2) Quick Control-/SET-knap-knap
 3. (3) Skærm
 1. (4) MENU-knap
 2. (5) Vælger

Menuskærm

Menufanerne og -punkterne vises afhængigt af optagelsesmetoden.

Basiszone

Filmoptagelse

Kreativ zone

 1. (1) Sekundære faner
 2. (2) Menuindstillinger
 1. (3) Menupunkter

Valg af menuindstillinger

Når indstillet til [Indstilling af visningsniveau: Menuvisning: Med vejledning]

 1. Vis hovedfanen.

  • Når du trykker på knappen MENU, vises hovedfaner (1) og en beskrivelse af den valgte fane.
 2. Valg af en hovedfane.

  • Drej vælgeren Vælger for at skifte mellem hovedfanerne.
  • Du kan også skifte mellem hovedfanerne ved at trykke på knappen INFO.
 3. Vis menuskærmen.

  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at få vist menuskærmen.
  • For at vende tilbage til skærmen med hovedfaner skal du trykke på knappen MENU.
 4. Valg af en underfane.

  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast, eller drej vælgeren Vælger for at vælge en underfane.
 5. Vælg et punkt.

  • Brug tasterne Op-tastNed-tast til at vælge et punkt, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
 6. Vælg en indstilling.

  • Brug tasterne Op-tastNed-tast eller Venstre tastHøjre tast for at vælge en indstilling. (Nogle indstillinger vælges med tasterne Op-tastNed-tast og andre med tasterne Venstre tastHøjre tast.)
  • Den aktuelle indstilling angives i blå.
 7. Vælg en indstilling.

  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at indstille den.
  • Hvis du ændrer indstillingerne fra standardindstillingerne, vises de med blåt (kun muligt med menupunkter på fanen [Optagelse]).
 8. Afslut indstillingen.

  • Tryk på knappen MENU to gange for at afslutte menuen og vende tilbage til optagelsesstandby.

Bemærk

 • Herefter forudsætter beskrivelsen af menufunktioner, at menuskærmen vises.
 • Tryk på knappen MENU for at annullere handlingen.

Når indstillet til [Indstilling af visningsniveau: Menuvisning: Standard]

 1. Vis menuskærmen.

  • Tryk på knappen MENU for at få vist menuskærmen.
 2. Vælg en fane.

  • Tryk på knappen INFO for at skifte mellem hovedfaner (1).
  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast, eller drej vælgeren Vælger for at vælge en underfane.
  • Derefter er betjeningerne de samme, som når indstillet til [Indstilling af visningsniveauMenuvisning: Med vejledning]. Se Når indstillet til [Indstilling af visningsniveau: Menuvisning: Med vejledning], når der startes med trin 5.
  • For at afslutte indstillingen skal du trykke en gang på knappen MENU.

Nedtonede menupunkter

Eksempel: Når indstillet til [Højlys tone prioritet]

Nedtonede menupunkter kan ikke indstilles. Menupunktet er nedtonet, hvis en anden funktionsindstilling har forrang.

Du kan se denne overskrivningsfunktion ved at vælge det nedtonede menupunkt og trykke på knappen Quick Control-/SET-knap.

Hvis du annullerer overskrivningsfunktion, kan det nedtonede menupunkt indstilles.

Forholdsregler

 • Du kan muligvis ikke se denne overskrivningsfunktion for visse nedtonede menupunkter.

Bemærk

 • Du kan nulstille menufunktioner til standardindstillingerne i [Basisindst.], i [Indstilling: Nulstil kamera] ().