Hvidbalanceindstilling

Hvidbalance (WB) er beregnet til at få hvide områder til at se hvide ud. Normalt kan indstillingen Auto [] (Stemningsprioritet) eller [] (Hvidprioritet) få den rigtige hvidbalance. Hvis der ikke kan opnås naturlige farver med Auto, kan du vælge hvidbalancen, der svarer til lyskilden, eller indstille den manuelt ved at optage et hvidt objekt.

 1. Vælg [Optagelse: Hvidbalance].

 2. Vælg en indstilling.

(Ca.)
Vis Metode Farvetemperatur (ca. K: Kelvin)
Auto: Omgivelsesprior. 3000-7000
Auto: Hvid-prioritet
Dagslys 5200
Skygge 7000
Overskyet, skumring, solnedgang 6000
Tungsten Lys 3200
Fluorescerende 4000
Flash Indstilles automatisk*
Bruger def. 2000–10000
Farvetemperatur Farvetemp. 2500–10000

Kan anvendes med Speedlites med en funktion til overførsel af farvetemperatur. Ellers fastsættes den til ca. 6000K.

Hvidbalance

Det menneskelige øje tilpasser sig ændringerne i belysningen, så hvide objekter ser hvide ud i alt slags lys. Digitalkameraer bestemmer hvid ud fra belysningens farvetemperatur og anvender ud fra det billedbehandling for at få farvetoner til at se naturlige ud i dine optagelser.

[] Automatisk hvidbalance

Med [Automatisk hvidbalance] kan du øge intensiteten af billedets varme farvestik en smule, når der optages under tungsten.

Hvis du vælger [Auto: Hvidprioritet], kan du reducere intensiteten af billedets varme farvestik.

 1. Vælg [Optagelse: Hvidbalance].

 2. Vælg [Automatisk hvidbalance].

  • Med [Automatisk hvidbalance] valgt skal du trykke på knappen INFO.
 3. Vælg en indstilling.

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved indstilling til [Auto: Hvidprioritet]

 • Det varme farvestik på motiver kan fremstå falmet.
 • Når der er flere lyskilder i scenen, kan det varme farvestik på billedet muligvis ikke gøres svagere.
 • Når der bruges flash, vil farvetonen være den samme som [Automatisk hvidbalance].

[] Brugerdefineret hvidbalance

Med den brugerdefinerede hvidbalance kan du manuelt indstille hvidbalancen for den specifikke lyskilde for optagelsesstedet. Sørg for at udføre denne procedure under lyskilden på det sted, hvor optagelsen rent faktisk skal tages.

 1. Fotografér et hvidt objekt.

  • Ret kameraet mod et almindeligt hvidt objekt, så den hvide del fylder skærmen.
  • Fokusér manuelt, og optag med standardeksponeringen indstillet for det hvide objekt.
  • Du kan bruge alle hvidbalanceindstillinger.
 2. Vælg [Optagelse: Brugerdefineret WB].

 3. Importér hvidbalancedataene.

  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast for at vælge det billede, der blev optaget i trin 1, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.

   Vælg [OK] for at importere dataene.

 4. Vælg [Optagelse: Hvidbalance].

 5. Vælg [Brugerdefineret].

Forholdsregler

 • Hvis eksponeringen, der blev opnået i trin 1, adskiller sig væsentligt fra standardeksponeringen, opnås der måske ikke en korrekt hvidbalance.
 • Disse billeder kan ikke vælges: Billeder, der er optaget med Picture Style indstillet til [Monokrom], billeder med Kreativt filter, som er anvendt inden eller efter optagelse, beskårede billeder, eller billeder, der er optaget med et andet kamera.
 • Billeder, der ikke kan bruges i indstillingen, kan blive vist.

Bemærk

 • I stedet for at optage et hvidt objekt kan du også optage et gråt kort eller standard 18 % grå reflektor (kan købes separat).

[] Farvetemperatur

 1. Vælg [Optagelse: Hvidbalance].

 2. Indstil farvetemperaturen.

  • Vælg [Farvetemperatur].
  • Drej på vælgeren Vælger for at indstille din foretrukne farvetemperatur, tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Farvetemperaturen kan indstilles fra ca. 2500K til 10000K i intervaller på 100K.

Forholdsregler

 • Når du indstiller farvetemperaturen for en kunstig lyskilde, skal du indstille hvidbalancekorrektionen (magenta eller grøn bias) efter behov.
 • Når du indstiller [Farvetemperatur] til en værdi, der måles med en kommercielt tilgængelig farvetemperaturmåler, skal du tage nogle testbilleder på forhånd og justere indstillingen efter behov for at kompensere for en forskel mellem farvetemperaturmåleren og kameraet.