Billedafspilning

Enkeltbilledvisning

 1. Skift til afspilning.

  • Tryk på knappen Afspilning.
  • Det senest billede, der er taget eller afspillet, vises.
 2. Gennemse billeder.

  • Hvis du vil afspille billeder og starte med det nyeste først, skal du trykke på tasten Venstre tast. Hvis du vil afpille billeder startende med det først optagne billede, skal du trykke på tasten Højre tast.
  • Hver gang du trykker på knappen INFO, vil visningen ændre sig.

  Ingen oplysninger

  Visning af grundlæggende oplysninger

  Visning af optagelsesinformation

 3. Afslut billedafspilningen.

  • Tryk på knappen Afspilning for at afslutte billedafspilning og gå tilbage til optagelsesstandby.

Bemærk

 • Linjer, som angiver billedområdet, vises på RAW-billeder, der er optaget med [Optagelse: Stillbilledformat] er indstillet til en anden indstilling end [3:2] ().
 • Hvis søgeindstillingerne er indstillet med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] (), vises kun de filtrerede billeder.

Visning af optagelsesinformation

Når skærm med optagelsesinformation vises (), kan du trykke på knappen INFO for at ændre de viste informationer nederst på skærmen. Du kan også brugerdefinere de oplysninger, der vises på [Afspilning: Visning af afspilningsinfo] ().