Montering og aftagning af EF-/EF-S-objektiver

Alle EF- og EF-S-objektiver kan bruges ved at montere en valgfri objektivadapter EF-EOS R. Kameraet kan ikke bruges med EF-M-objektiver.

Montering af et objektiv

 1. Fjern dækslerne.

  • Fjern det bageste objektivdæksel (1) og kameradækslet (2) ved at dreje dem som vist med pilene.
 2. Monter objektivet på adapteren.

  • Justér det røde eller hvide monteringsmærke i forhold til det tilhørende monteringsmærke på strømadapter, og drej på objektivet som vist af pilen, indtil det klikker på plads.
   • (3) Rødt mærke
   • (4) Hvidt mærke
 3. Monter adapteren på kameraet.

  • Juster de røde monteringsmærker (5) på adapteren og kameraet, og drej objektivet som vist af pilen, indtil det klikker på plads.
 4. Indstil fokusmetodevælgeren på objektivet til AF.

  • AF står for Autofocus (autofokus).
  • MF står for Manual focus (manuel fokus). Autofokus er deaktiveret.
 5. Fjern det forreste objektivdæksel.

Afmontering af et objektiv

 1. Hold udløserknappen til objektivet nede, mens du drejer adapteren som vist med pilene.

  • Drej objektivet, indtil det ikke kan komme længere, og tag det derefter af.
 2. Tag objektivet af adapteren.

  • Hold udløserknappen til objektivet på adapteren nede, og drej objektivet mod uret.
  • Drej objektivet, indtil det ikke kan komme længere, og tag det derefter af.
  • Monter objektivdækslet det bageste objektivdæksel, du fjernede.

Forholdsregler