Quick Control

Du kan direkte vælge og angive de indstillinger, der vises på skærmen.

Under optagelse

 1. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap (Timer 10 sek.).

 2. Vælg et punkt.

  • Tryk på tasterne Op-tastNed-tast for at vælge.
  • Når ovenstående skærm vises, skal du trykke på tasterne Op-tastNed-tastVenstre tastHøjre tast for at vælge.
 3. Vælg en indstilling.

  • Drej vælgeren Vælger, eller tryk på tasterne Venstre tastHøjre tast for at justere indstillingen. Nogle punkter indstilles ved at trykke på en knap efter dette.
  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at vende tilbage til den oprindelige skærm.

Under afspilning

 1. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.

 2. Vælg et punkt.

  • Tryk på tasterne Op-tastNed-tast for at vælge.
 3. Vælg en indstilling.

  • Drej vælgeren Vælger, eller tryk på tasterne Venstre tastHøjre tast for at justere indstillingen. Nogle punkter indstilles ved at trykke på en knap efter dette.
  • For at konfigurere punkter, for hvilke et [SET]-ikon vises nederst på skærmen, skal du trykke på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Tryk på knappen MENU for at annullere denne handling.
  • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at vende tilbage til den oprindelige skærm.

Forholdsregler

 • For billedrotation skal du indstille [Indstilling: Autorotering] til [Til] (). Når [Indstilling: Autorotering] er indstillet til [Til] eller [Fra], bliver billeder mærket med din valgte [Rotér stillbilleder]-indstilling, men de bliver ikke roteret på kameraet.

Bemærk

 • Nogle indstillinger kan være begrænset for billeder fra andre kameraer.