Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering)

Lysstyrke og kontrast kan korrigeres automatisk, hvis billederne ser mørke ud, eller kontrasten er for lav eller høj.

  1. Vælg [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering].

  2. Vælg en korrektionsindstilling.

Forholdsregler

  • Støj kan blive forøget, og den tilsyneladende opløsning kan blive ændret, under visse optagelsesforhold.
  • Hvis effekten af Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering) er for stærk, og resultaterne ikke er med din foretrukne lysstyrke, skal du indstille til [Lav] eller [Deaktivér].
  • Hvis der er indstillet andre indstillinger end [Deaktivér], og du bruger eksponeringskompensation eller flasheksponeringskompensation for at gøre eksponeringen mørkere, kan billedet muligvis ende med at blive lyst. Hvis du ønsker en mørkere eksponering, skal du indstille denne funktion til [Deaktivér].
  • Den største bursthastighed er lavere med [Høj]. Billedoptagelse på kortet tager også længere tid.

Bemærk

  • Hvis du vil aktivere [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering] til også at blive indstillet i metoden M, skal du trykke på knappen INFO i trin 2 for at rydde markeringen [Kontrollér] for [Deaktiv. ved man.eksp.].