HDMI HDR-output

Du kan se RAW-billeder i HDR ved at tilslutte kameraet til et HDR-tv.

  1. Vælg [Afspilning: HDMI HDR output].

  2. Vælg [Til].

Bemærk

  • Sørg for, at HDR-tv er indstillet til HDR-input. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du skifter input på tv'et, i tv-manualen.
  • Afhængig af det anvendte tv ser billederne måske ikke ud som forventet.
  • Nogle billedeffekter og informationer vises måske ikke på et HDR-tv.