Lysstyrke i søger

  1. Vælg [Indstilling: Søgerlysstyrke].

  2. Foretag justeringen.

    • Når du holder søgeren op til dit øje, skal du justere indstilling med tasterne Venstre tastHøjre tast og derefter trykke på Quick Control-/SET-knap.