Fotobogopsætning

Du kan angive op til 998 billeder, der skal printes i en fotobog. Når du bruger EOS Utility (EOS-software) til at importere billeder til en computer, bliver de markerede billeder til en fotobog kopieret til en særskilt mappe. Denne funktion er nyttig ved bestilling af fotobøger online.

Angiv billeder enkeltvis

 1. Vælg [Afspilning: Fotobogopsætning].

 2. Vælg [Vælg billeder].

 3. Vælg det billede, der skal angives.

  • Brug tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge et billede til fotobogen, tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Hvis du vil vælger andre billeder, der skal angives for en fotobog, skal du gentage trin 3.

Angivelse af billedområde for en fotobog

Mens du ser på billederne i indeksvisningen, kan du angive det område (start- til slutpunkt) af billeder, der skal angives for en fotobog, på én gang.

 1. Vælg [Flere].

  • Vælg [Flere] i [Afspilning: Fotobogopsætning].
 2. Vælg [Vælg område].

 3. Angiv billedområdet.

  • Vælg det første billede (startpunkt).
  • Vælg derefter det sidste billede (slutpunkt). Et flueben [Kontrollér] vedhæftes alle billederne inden for området mellem det og sidste billede.

Angivelse af alle billeder i en mappe eller på et kort

Du kan angive alle billeder i en mappe eller på et kort samtidigt for en fotobog.

 • Alle billeder i mappen eller på kortet er angivet for fotobogen, når du vælger [Alle billeder i mappen] eller [Alle billeder på kort] i indstillingen [Flere] for [Afspilning: Fotobogopsætning].
 • Du kan rydde markeringen ved vælge [Slet alle i mappe] eller [Slet alle på kort].
 • Hvis søgeindstillingerne er indstillet med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] (), og du vælger [Flere], ændres visningen til [Alle fundne bill.] og [Slet alle fundne billeder].

  • [Alle fundne bill.]: Alle billeder filtreres af de søgebetingelser, der er angivet for fotobogen.
  • [Slet alle fundne billeder]: Rydder fotobogsangivelse for alle filtrerede billeder.

Forholdsregler

 • RAW-billeder eller -film kan ikke angives til fotobogen. Bemærk, at RAW-billeder eller film ikke angives til fotobogen, også selvom du angiver alle billederne på med [Flere].
 • Brug ikke dette kamera til at konfigurere fotobogsindstillinger for billeder med fotobogsindstillinger, der er indstillet på et andet kamera. Alle indstillinger for fotobogen vil måske blive overskrevet ved en fejl.