Fremføringsmetode

 1. Vælg [Optagelse: Fremføringsmetode].

 2. Vælg en indstilling.

 • [] Enkelt optagelse

  Når du holder udløserknappen helt ned, tages kun ét billede.

 • [] Kontinuerlig optagelse

  Når du holder udløserknappen helt nede, kan du optage kontinuerligt med maks. ca. 6,5 optagelser/sek., mens du holder den nede. Med AF-funktionen indstillet til [Servo AF] vil den kontinuerlige optagelseshastighed være maks. ca. 3,5 optagelser/sek.

 • [] Selvudløser:10 sekunder/Fjernudløser

 • [] Selvudløser:2 sekunder/Fjernudløser

 • [] Selvudløser:Kontin.

  Se Brug af selvudløser for optagelse med selvudløser. Se Optagelse med fjernbetjening for optagelse med fjernbetjening.