Forholdsregler i forhold til funktionen med trådløs kommunikationsfunktion

Prøv følgende korrigerende handlinger, hvis overførselshastigheden falder, forbindelsen går tabt, eller der opstår andre problemer, når du bruger trådløse kommunikationsfunktioner.

Afstanden mellem kameraet og smartphonen

Hvis kameraet er for langt fra smartphonen, kan der muligvis ikke oprettes Wi-Fi-forbindelse, selvom Bluetooth-forbindelse er mulig. I så fald skal du føre kameraet og smartphonen tættere sammen og derefter etablere en Wi-Fi-forbindelse.

Installationsplacering af adgangspunktsantennen

  • Ved brug indendørs skal du installere enheden i det lokale, hvor du bruger kameraet.
  • Installér enheden, så mennesker eller genstande ikke kommer mellem den og kameraet.

Elektronisk udstyr i nærheden

Hvis Wi-Fi-overførselshastigheden falder på grund af interferens fra følgende elektronisk udstyr, skal du stoppe med at bruge det eller gå længere væk fra enhederne for at sende kommunikation.

  • Kameraet kommunikerer over Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n vha. radiobølger i 2,4 GHz-båndet. Derfor vil Wi-Fi-overførselshastigheden falde, hvis der findes Bluetooth-enheder, mikrobølgeovne, trådløse telefoner, mikrofoner, smartphones, andre kameraer eller tilsvarende enheder i nærheden, der benytter samme frekvensbånd.

Forholdsregler ved brug af flere kameraer

  • Ved tilslutning af flere kameraer til ét adgangspunkt via Wi-Fi skal du sørge for, at kameraernes IP-adresser er forskellige.
  • Når flere kameraer er forbundet til ét adgangspunkt via Wi-Fi, falder overførselshastigheden.
  • Når der er flere IEEE 802.11b/g/n-adgangspunkter (2,4 GHz), skal der være et spring på fem kanaler mellem hver Wi-Fi-kanal for at reducere forstyrrende radiobølger. Brug f.eks. kanalerne 1, 6 og 11, kanalerne 2 og 7 eller kanalerne 3 og 8.