Wi-Fi-forbindelse via adgangspunkter

Dette afsnit beskriver, hvordan du kommer på et Wi-Fi-netværk via et adgangspunkt, der er kompatibelt med WPS (PBC-metode).

Tjek først positionen af WPS-knappen, og hvor længe du skal holde den nede. Det tager ca. et minut at oprette en Wi-Fi-forbindelse.

 1. Vælg [Indstillinger for trådløs forbindelse: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 2. Vælg en indstilling.

  • Hvis historikken () vises, skal du trykke på tasterne Venstre tastHøjre tast for at skifte skærme.
 3. Vælg [Tilføj en enhed at tilslutte til].

  • Følgende meddelelse vises, hvis du har valgt [Smartphone Tilslut til smartphone]. Hvis Camera Connect allerede er installeret, skal du vælge [Vis ikke].
  • På skærmen [Tilslut til smartphone], der vises derefter, skal du vælge [Tilslut via Wi-Fi].
 4. Vælg [Skift netværk].

  • Vises når [Smartphone], [Computer] eller [Printer] er valgt.
 5. Vælg [Tilslut vha. WPS].

  Bemærk

 6. Vælg [WPS (PBC-metode)].

  • Vælg [OK].
 7. Tilslutning til adgangspunktet via Wi-Fi.

  • Tryk på adgangspunktets WPS-knap.
  • Vælg [OK].
 8. Vælg [Automatisk valg].

  • Vælg [OK] for at få adgang til indstillingsskærmen for Wi-Fi-funktionen.
  • Hvis der opstår en fejl med [Automatisk valg], kan du se under Manuel konfiguration af IP-adresse.
 9. Angiv indstillingerne for Wi-Fi-funktionen.

  [ Tilslut til smartphone]

  • På smartphonens Wi-Fi-indstillingsskærm skal du trykke på SSID'et (netværksnavnet), der vises på kameraet, og derefter angive passwordet til adgangspunktet til forbindelsen.

  Gå til trin 8 i Wi-Fi-forbindelse uden brug af Bluetooth.

  [ Fjernbetjening (EOS Utility)]

  Gå til trin 7 eller 8 i Trin på computeren (2).

  [Print fra Wi-Fi-printer]

  Gå til trin 6 i Opret forbindelse til en printer via Wi-Fi.

  Tilmeld image.canon.

  Gå til trin 5 i Tilmelding i image.canon.

Kameraadgangspunkt-metode

Kameraadgangspunkt-metode er en tilslutningsmetode for direkte tilslutning af kameraet til hver enkelt enhed via Wi-Fi. Vises, når [Smartphone], [Computer] eller [Printer] er valgt efter [Indstillinger for trådløs forbindelse: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

Manuel konfiguration af IP-adresse

De viste indstillinger afhænger af indstillingen Wi-Fi.

 1. Vælg [Manuelt valg].

  • Vælg [OK].
 2. Vælg en indstilling.

  • Vælg et emne for at få adgang til skærmen for numerisk input.
  • Hvis du vil bruge en gateway, skal du vælge [Aktivér] og derefter vælge [Adresse].
 3. Indtast de ønskede værdier.

  • Drej på vælgeren Vælger for at flytte indgangspositionen i det øverste område, og brug tasterne Venstre tast Højre tast til at vælge de numre, som skal indtastes. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap for at indtaste det valgte nummer.
  • For at slette det indtastede nummer skal du trykke på knappe MENU.
  • Vælg [OK], når du har indtastet numrene. Skærmen vender tilbage til skærmbilledet i trin 2.
 4. Vælg [OK].

  • Når du har fuldført indstillingen af alle de nødvendige punkter, skal du vælge [OK].
  • Er du i tvivl om, hvad du skal indtaste, kan du se under Kontrol af netværksindstillinger eller spørge netværksadministratoren eller en anden person, der kender til netværket.