Lysmålingstimer

Du kan indstille, hvor lang tid lysmålingstimeren kører (hvilket afgør, hvor længe eksponeringsværdien vises), når den er blevet udløst automatisk af en handling, som f.eks. når udløserknappen trykkes halvt ned.

  1. Vælg [Optagelse: Lysmålingstimer].

  2. Vælg en tidsindstilling.