Scene Intelligent Auto

Scene Intelligent Auto er en fuldautomatisk metode. Kameraet analyserer scenen og foretager de optimale indstillinger automatisk. Det kan også automatisk justere fokus enten på stillbilledet eller motivet i bevægelse ved at registrere motivets bevægelse ().

 1. Drej Programvælgeren om på Scene Intelligent Auto.

 2. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.

  • Læs meddelelsen, og vælg [OK].
 3. Ret kameraet mod det, du vil optage (motivet).

  • Grundlæggende fokuserer kameraet på det motiv, der er tættest på.

   AF-punkt (1) vises over de ansigter eller øjne, der er registreret.

  • Når der vises en ramme (AF-punkt) på skærmen, skal du rette det over mod motivet.
 4. Fokusér på motivet.

  • Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

   Hvis Flash blinker, løft den indbyggede flash manuelt.

  • Under svag belysning aktiveres AF-hjælpelyset () automatisk om nødvendigt.
  • Når motivet er i fokus, bliver dette AF-punkt grønt, og kameraet bipper (One-Shot AF).
  • Et AF-punkt i fokus på et motiv i bevægelse bliver blåt og sporer motivets bevægelse (Servo AF).
 5. Tag billedet.

  • Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
  • Det billede, der lige er taget, vises i ca. 2 sek. på skærmen.
  • For at få den indbyggede flash ind igen skal du skubbe den ned med fingrene.

Forholdsregler

 • Motivets bevægelse (uanset om motiverne står stille eller er i bevægelse) bliver muligvis ikke registreret korrekt under visse motiv- eller optagelsesforhold.

Bemærk

 • AF-funktion (One-Shot AF eller Servo AF) indstilles automatisk, når du trykker udløserknappen halvt ned. Selvom kameraet automatisk er indstillet til One-Shot AF, skifter det til Servo AF, hvis motivet bevæger sig samtidig med, at du trykker udløserknappen halvt ned.
 • Metoden Scene Intelligent Auto får farverne til at se mere imponerende ud i natur-, udendørs- og solnedgangsscener. Hvis du ikke opnåede de ønskede farvetoner, kan du ændre til et program i Kreativ zone () og vælge en anden Picture Style end [Auto] og derefter optage igen ().

Minimering af slørede billeder

 • Vær forsigtig i forhold til kamerarystelse ved håndholdte optagelser. For at undgå kamerarystelser bør du overveje at bruge et stativ. Brug et robust stativ, der kan bære vægten af optagelsesudstyret. Montér kameraet sikkert på stativet.
 • Overvej at bruge en fjernudløser (sælges separat ) eller en trådløs fjernbetjening (sælges separat ).

Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål

 • Det er ikke muligt at fokusere (angivet af et orange AF-punkt).

  Ret AF-punktet mod et motiv, der har god kontrast, og tryk derefter udløserknappen halvt ned (). Hvis du er for tæt på motivet, skal du bevæge dig længere væk og optage igen.

 • Flere AF-punkter vises samtidigt.

  Der er opnået fokus på alle disse punkter.

 • Visningen af lukkertid blinker.

  Hvis det er mørkt, kan motivet blive sløret pga. kamerarystelser. Det anbefales at bruge et stativ, den indbyggede flash eller en ekstern flash ().

 • Billeder er for mørke.

  Løft den indbyggede flash på forhånd for at give mulighed for automatisk flashudladning, i tilfælde hvor motiver i dagslys optages i baggrundsbelysning, eller når der optages under svag belysning.

 • Billeder, der optages med flash, er for lyse.

  Billeder kan være for lyse (overeksponerende), hvis du optager motiver tæt på under flashfotografering. Flyt dig længere væk fra motivet, og optag igen.

 • Den nederste del af billeder, der er taget med flash, er unaturligt mørke.

  Motiver i bevægelse, der er for tæt på, kan medføre, at objektivets skygge er synlig i dine optagelser. Flyt dig længere væk fra motivet, og optag igen. Hvis du bruger en modlysblænde, kan du prøve at fjerne den, før du optager.

Bemærk

 • Bemærk følgende, hvis du ikke bruger den indbyggede flash.

 • Da der ofte opstår kamerarystelser under svag belysning, skal du holde kameraet roligt eller bruge et stativ. Når du bruger et zoomobjektiv, kan du reducere slør, der skyldes kamerarystelser ved at indstille objektivet til vidvinkelenden.
 • Når du optager portrætter ved svag belysning, skal du sige til motiverne, at de skal stå stille, indtil du er færdig med at optage. Enhver bevægelse, mens du optager, vil få den person til at se sløret ud på billedet.

Optagelse af motiver i bevægelse

Når du trykker udløserknappen halvt ned, spores motiver i bevægelse for at holde dem i fokus.

Fasthold motivet på skærmen, mens du holder udløserknappen nede, og på det afgørende øjeblik skal du trykke udløserknappen helt ned.

Sceneikoner

Kameraet registrerer scenetypen og indstiller alt automatisk, så det passer til scenen. Under stillbilledoptagelse vises et ikon, der repræsenterer typen af scene, øverst til venstre på skærmen ().

Optagelse med effekter (Creative Assist)

 1. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.

  • Læs meddelelsen, og vælg [OK].
 2. Vælg en effekt.

  • Brug vælgeren Vælger eller tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge en effekt, og tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.
 3. Vælg effektniveauet og andre detaljer.

  • Indstil med vælgeren Vælger, eller tasterne Venstre tastHøjre tast, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • For at nulstille indstillingen skal du trykke på knappen AE-lås og derefter vælge [OK].

Creative Assist-effekter

 • [] Forudindstilling

  Vælg en af de forudindstillede effekter.

  Bemærk, at [Farvemætning], [Farvetone 1] og [Farvetone 2] ikke er tilgængelige med [B&W].

 • [] Baggrundsslør

  Juster baggrundsslør. Vælg højere værdier for at gøre baggrundene skarpere. Vælg lavere værdier for at sløre baggrunden. [Auto.] justerer slør i baggrunden for at matche lysstyrken. Afhængigt af objektivets lysstyrke (f/-nummer) vil nogle positioner muligvis ikke være tilgængelige.

 • [] Lysstyrke

  Juster billedlysstyrken.

 • [] Kontrast

  Juster kontrast.

 • [] Farvemætning

  Juster farvernes livlighed.

 • [] Farvetone 1

  Juster gul/blå farvetone.

 • [] Farvetone 2

  Juster grøn/magenta farvetone.

 • [] Monokrom

  Indstilling af toneeffekten for monokrom optagelse.

Bemærk

 • [Baggrundsslør] er ikke til rådighed med flashfotografering.
 • Disse indstillinger nulstilles, når du skifter optagelsesmetode eller sætter afbryderen til Sluk. For at gemme indstillingerne skal du indstille [Optagelse: Bevar Creative Assist-data] til [Aktivér].

Gem effekter

For at gemme den aktuelle indstilling på kameraet skal du trykke på knappen INFO på skærmen [Creative Assist] og derefter vælge [OK]. Du kan gemme op til tre forudindstillinger som [USER*]. Når tre er blevet gemt, skal en eksisterende forudindstilling [USER*] overskrives for at gemme en ny.