Optagelse med den indbyggede flash

Det anbefales at bruge den indbyggede flash, når ikonet [Flash] vises i søgeren eller ses på skærmen, når motiver i bevægelse er i baggrundsbelysning ved optagelser om dagen, eller når der optages ved svag belysning.

 1. Hæv flash manuelt.

  • I programmer i Kreativ zone er det muligt at optage med flash, hver gang flashen er hævet.
  • [BUSY] vises på skærmen, når flash får strøm på denne måde.
 2. Tryk udløserknappen halvt ned.

  • Bekræft, at [Flash] vises på skærmen.
 3. Tag billedet.

  • Når der er opnået fokus, og du trykker helt ned på udløserknappen, udløses flashen hele tiden.
  • For at trække den indbyggede flash tilbage igen skal du skubbe den med fingrene, indtil den klikker på plads igen.

Tips Optagelsestips

 • Reducér ISO-hastigheden i kraftigt lys.

  Reducér ISO-hastigheden, hvis eksponeringsindstillingen i søgeren blinker.

 • Afmontér modlysblænden. Undgå at komme for tæt på motivet.

  Hvis objektivets modlysblænde er på, eller hvis du er for tæt på motivet, kan den nederste del af billedet blive mørk pga. det obstruerede flash-lys. Ved vigtige optagelser skal billedet afspilles og kontrolleres for at sikre, at billedet ikke ser unaturligt mørkt ud i bunden.

Forholdsregler

 • Brug ikke den indbyggede flash, medmindre den er fuldt hævet.

Bemærk

 • Hvis bunden af billederne er for mørk, når du bruger supertelefoto eller objektiver med stor diameter, bør du overveje at bruge en ekstern Speedlite (sælges separat, ).

Optagelse med FE-lås

Baggrunden eller andre faktorer kan gøre emner lysere eller mørkere ved fotografering med flash med motiver nær skærmkanten. I så fald skal du bruge FE-lås. Når du har indstillet flashoutputtet til den korrekte motivlysstyrke, kan du komponere billedet igen (sæt motivet mod siden) og tage billedet. Denne funktion kan også anvendes med en Speedlite i Canon EL/EX serien.

FE står for Flash Exposure (flasheksponering).

 1. Hæv flash manuelt.

  • Tryk udløserknappen halvt ned, og bekræft, at [Flash] vises på skærmen.
 2. Fokusér på motivet.

 3. Tryk på knappen AE-lås ().

  • Centrer motivet i søgeren, og tryk derefter på knappen AE-lås.
  • Flashen affyrer en prøveflash, og det ønskede niveau for flashoutput til optagelse opnås.
  • [] vises på skærmen.
  • Hver gang du trykker på knappen AE-lås, affyres der en prøveflash, og det krævede flashoutput for optagelse bevares.
 4. Tag billedet.

  • Vælg motiv, og tryk udløserknappen helt ned.

Forholdsregler

 • [Flash] ikonet blinker, når motiver er for langt væk, og dine optagelser ville være mørke. Gå tættere på motivet, og gentag trin 2-4.