Afsendelse af billeder til en webtjeneste

Dette afsnit beskriver, hvordan du sender billeder til image.canon.

Tilmelding i image.canon

Knyt kameraet til image.canon for at sende billeder direkte fra kameraet.

 • En computer eller smartphone med en browser og internetforbindelse er påkrævet.
 • Du skal angive en e-mailadresse, der bruges på din computer eller smartphone.
 • Når det gælder instruktioner i, hvordan du bruger image.canon-tjenester og -oplysninger om lande og områder, hvor de er tilgængelige, kan du gå til webstedet image.canon (https://image.canon/).
 • Separate gebyrer på ISP-forbindelse og adgangspunkter kan gælde.

Trin på kameraet (1)

 1. Vælg [Indstillinger for trådløs forbindelse: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 2. Vælg [Webtjeneste Upload til webtjeneste].

 3. Vælg [Enig].

 4. Opret en Wi-Fi-forbindelse.

 5. Angiv din e-mailadresse.

  • Angiv din e-mailadresse, og vælg derefter [OK].
 6. Angiv et firecifret tal.

  • Angiv et firecifret tal efter eget valg, og vælg derefter [OK].
 7. Vælg [OK].

  • Ikonet [Webtjeneste] ændres til [Opdater webtjeneste].

Trin på computeren eller smartphonen

 1. Konfigurer kameraets weblink.

  • Få adgang til siden i meddelelsen.
  • Følg instruktionerne i meddelelsen for at fuldføre indstillingerne for kameraweblinkning.

Trin på kameraet (2)

 1. Føj “image.canon” til som en destination.

  • Vælg [Opdater webtjeneste].

   image.canon er nu tilføjet.

Afsendelse af billeder

Billeder kan sendes til image.canon. Originale billedfiler, der sendes til image.canon, opbevares i 30 dage uden lagringsbegrænsninger og kan downloades til computere eller overføres til andre webtjenester.

Opret forbindelse til image.canon via Wi-Fi

 1. Vælg [Indstillinger for trådløs forbindelse: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 2. Vælg image.canon.

  • Hvis historikken () vises, skal du trykke på tasterne Venstre tastHøjre tast for at skifte skærme.

Afsendelse af billeder enkeltvis

 1. Vælg et billede, der skal sendes.

  • Brug vælgeren Vælger eller tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge det billede, du vil sende, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Når du har valgt billedet i indeksvisning, skal du trykke på knappen Indeks.
 2. Vælg [Send vist bil.].

  • I [Sendestørrelse] kan du vælge billedets sendestørrelse.
  • Vælg [OK] på skærmen, når billederne er sendt, for at afbryde Wi-Fi-forbindelsen.

Afsendelse af flere valgte billeder

 1. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.

 2. Vælg [Send valgte].

 3. Vælg de billeder, der skal sendes.

  • Brug vælgeren Vælger eller tasterne Venstre tastHøjre tast til at vælge det billede, du vil sende, og tryk derefter på knappen Quick Control-/SET-knap.
  • Du kan trykke på knappen Indeks for at ændre til at vælge billedet fra 3-billedvisning. Tryk på knappen Forstørrelse for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen.
 4. Vælg [Sendestørrelse].

  • Vælg en billedstørrelse på den viste skærm.
 5. Vælg [Send].

  • Vælg [OK] på skærmen, når billederne er sendt, for at afbryde Wi-Fi-forbindelsen.

Afsendelse af en bestemt billedserie

Angiv område af billeder for at sende billederne i området på én gang.

 1. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.

 2. Vælg [Send område].

 3. Angiv billedområdet.

  • Vælg det første billede (startpunkt).
  • Vælg det sidste billede (slutpunkt).

   Billederne vælges, og [Kontrollér] vises.

  • Annuller valget ved at gentage dette trin.
  • Du kan trykke på knappen Indeks for at ændre det antal billeder, der vises i indeksvisningen.
 4. Bekræft området.

  • Tryk på knappen MENU.
 5. Vælg [Sendestørrelse].

  • Vælg en billedstørrelse på den viste skærm.
 6. Vælg [Send].

  • Vælg [OK] på skærmen, når billederne er sendt, for at afbryde Wi-Fi-forbindelsen.

Afsendelse af alle billeder på kortet

 1. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.

 2. Vælg [Send alle kort].

 3. Vælg [Sendestørrelse].

  • Vælg en billedstørrelse på den viste skærm.
 4. Vælg [Send].

  • Vælg [OK] på skærmen, når billederne er sendt, for at afbryde Wi-Fi-forbindelsen.

Afsendelse af billeder, der matcher søgebetingelserne

Send alle billeder, der matcher de søgekriterier, der er indstillet i [Indstil beting. f. billedsøg.], på én gang. Du kan finde flere oplysninger om [Indstil beting. f. billedsøg.] under Indstilling af betingelser for billedsøgning.

 1. Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap.

 2. Vælg [Send alle fundne].

 3. Vælg [Sendestørrelse].

  • Vælg en billedstørrelse på den viste skærm.
 4. Vælg [Send].

  • Vælg [OK] på skærmen, når billederne er sendt, for at afbryde Wi-Fi-forbindelsen.

Forholdsregler

 • Optagelse er ikke muligt, når tilsluttet til image.canon via Wi-Fi, selvom du trykker på kameraets udløserknap.

Bemærk

 • Visse billeder kan muligvis ikke sendes med [Send område], [Send alle kort] eller [Send alle fundne].
 • Når du reducerer billedstørrelsen, ændres billedstørrelsen for alle de billeder, der sendes samtidigt. Bemærk, at film eller stillbilleder i størrelsen Lille 2 ikke reduceres.
 • [Reduceret] gælder kun for stillbilleder, der er optaget med et kamera, der er af samme model som dette kamera. Stillbilleder, der er optaget med andre modeller, sendes uden at ændre størrelsen.
 • Du kan kontrollere registreringen af sendte billeder, når du tilgår image.canon.
 • Når du bruger et batteri til at forsyne kameraet med strøm, skal du sørge for, at det er fuldt opladet.