Kontinuerlig AF

Denne funktion sikrer, at motivet generelt er i fokus. Kameraet er klar til at fokusere med det samme, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.

  1. Vælg [Optagelse: Kontin. AF].

  2. Vælg [Aktivér].

Forholdsregler

  • Der er færre optagelser tilgængelige, når der er indstillet til [Aktivér], fordi objektivet drives kontinuerligt, og det bruger batteristrøm.