Image Stabilizer (Billedstabilisator) (IS-metode)

Billedstabilisering ved hjælp af objektiver reducerer kamerarystelser, når der optages. For at aktivere objektivets IS, når du bruger IS-objektiver uden en IS-vælger, skal du indstille [IS-indstilling] til [Til] som følger. Bemærk, at indstillingen [IS-indstilling] ikke vises, når du bruger IS-objektiver, som har en IS-vælger. I så fald aktives stabilisering, når objektivets IS-vælger indstilles til ON.

 1. Vælg [Optagelse: IS (Billedstabilisator)-inds.].

 2. Vælg en indstilling for [IS-indstilling].

  • [Fra]

   Deaktiverer billedstabilisering.

  • [Til]

   Kamerarystelser bliver korrigeret.

Forholdsregler

 • I visse tilfælde giver dette ikke tilstrækkelig stabilisering til visse objektiver.

Bemærk

 • Du kan finde flere oplysninger om billedstabilisering ved filmoptagelse under Film digital IS.