Flytilstand

Du kan midlertidigt deaktivere Wi-Fi- og Bluetooth-funktionen.

  1. Vælg [Indstillinger for trådløs forbindelse: Flytilstand].

  2. Indstil til [Til].

    • [Flytilstand] vises på skærmen.

Bemærk

  • [Flytilstand] vises muligvis ikke ved stillbilledoptagelse, filmoptagelse eller afspilning, afhængigt af visningsindstillingerne. Hvis den ikke vises, skal du trykke gentagne gange på knappen INFO for at få adgang til visning med detaljerede oplysninger.