Indeksvisning (visning af flere billeder)

  1. Skift til indeksvisningen.

    • Under billedafspilning skal du trykke på knappen Indeks.
    • Der vises et 4-billedindeks. Det valgte billede fremhæves med en orange ramme. Hvis du trykker på knappen Indeks igen, vises mellem 9 og 36 billeder og derefter op til 100. Når du trykker på knappen Forstør/reducér ændres visningen fra 100 billeder til 36, 9, 4 og derefter enkeltbilledvisning.
  2. Gennemse billeder.

    • Tryk på tasterne Op-tastNed-tastVenstre tastHøjre tast for at flytte til den orange ramme for billedvalg.
    • Tryk på knappen Quick Control-/SET-knap i indeksvisning for at få vist det valgte billede i enkeltbilledvisning.