Støjreduktionsfunktioner

Støjreduktion ved lang eksponering

Støj, der har en tendens til at ske under lange eksponeringer ved lukkertider på et sekund eller langsommere, kan reduceres.

 1. Vælg [Optagelse: Støjreduktion ved lang eksp.].

 2. Vælg en reduktionsindstilling.

  • [AUTO] Auto

   For billeder, der er eksponeret i 1 sek. eller længere, foretages der automatisk støjreduktion, hvis støj, der er speciel for lange eksponeringer, registreres. Denne indstilling er velegnet i de fleste tilfælde.

  • [ON] Aktivér

   Støjreduktion udføres for alle billeder, der er eksponeret i 1 sek. eller længere. Indstillingen [Aktivér] kan reducere støj, der ikke kan registreres med indstillingen [Auto].

Forholdsregler

 • Hvis [Auto] eller [Aktivér] er indstillet, kan støjreduktion efter din optagelse tage lige så lang tid som eksponeringen til optagelsen.
 • Billeder kan se mere kornede ud med indstillingen [Aktivér] end med indstillingen [Deaktivér] eller [Auto].
 • Når du har optaget med lang eksponering med [Aktivér] indstillet, vises optagelsesskærmen ikke under støjreduktionsproces (der angive med skærmen [BUSY]), og du kan ikke optage igen, før processen er færdig.

Støjreduktion ved høj ISO-hastighed

Du kan reducere den billedstøj, der genereres. Denne funktion er især effektivt ved optagelse med høje ISO-hastigheder. Ved optagelse ved lave ISO-hastigheder kan støjen i de mørkere områder på billedet (skyggeområderne) reduceres yderligere.

 1. Vælg [Optagelse: Støjred. v. høj ISO-hast.].

 2. Indstil niveauet.

 • [] Støjreduk. f. multioptag.

  Anvender støjreduktionen med højere billedkvalitet end [Høj]. Til et enkelt billede tages der fire kontinuerlige optagelser, som automatisk justeres og smeltes sammen til et enkelt JPEG-billede.

  Bemærk, at [Støjreduk. f. multioptag.] ikke er tilgængelig, når billedkvaliteten er indstillet til RAW eller RAW+JPEG.

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved indstilling til [Støjreduk. f. multioptag.]

 • Hvis der er betydelig unøjagtighed i billedet pga. kamerarystelser, har støjreduktionen muligvis mindre effekt.
 • Vær forsigtig i forhold til kamerarystelse ved håndholdte optagelser. Det anbefales at bruge et stativ.
 • Hvis du optager et motiv i bevægelse, vil motivets bevægelser muligvis efterlade spøgelsesbilleder.
 • Automatisk billedjustering vil måske ikke fungere korrekt med gentagne mønstre (gitre, striber osv.) eller flade, enkelttonede billeder.
 • Hvis motivets lysstyrke ændres, idet de fire sammenhængende billeder bliver taget, kan eksponeringen i billedet blive uregelmæssig.
 • Efter optagelse kan det tage noget tid at optage et billede på kortet efter at have udført støjreduktion og sammensat billederne. [BUSY] vises på optagelsesskærmen under billedbehandling. Optagelse er ikke muligt, før processen er færdig.
 • [Støjreduk. f. multioptag.] er ikke tilgængelig, når funktioner som f.eks. disse er indstillet: bulb-eksponering, AEB eller WB-bracketing, RAW- eller RAW+JPEG-optagelse, støjreduktion ved lang eksponering eller kreative filtre.
 • Flashfotografering er ikke til rådighed. Bemærk, at AF-hjælpelyset kan blive udløst afhængigt af indstillingen [Optagelse: AF-hjælpelys aktivt].
 • [Støjreduk. f. multioptag.] er ikke tilgængelig (vises ikke) ved optagelse af film.
 • Ændres automatisk til [Standard], hvis du indstiller afbryderen til Sluk, udskifter batteriet eller skifter til programmer i Basiszone, bulb-eksponering eller filmoptagelse.